Znajdź atrakcje po kategorii

Wynik szukania dla kategorii: Architektura sakralna, Świętokrzyskie

Kościół i klasztor Święty Krzyż 9.3

Kościół i klasztor Święty Krzyż

Architektura sakralna 3 Opinie

Na Łysej Górze, 595 m n.p.m., w miejscu legendarnych sabatów czarownic, gdzie w czasach przedchrześcijańskich czczono Śwista, Pośwista i Pogodę, od wielu wieków góruje kościół, w którym przechowywane są relikwie Drzewa Krzyża Świętego.

Nowa Słupia

Pińczów - stara synagoga 9.3

Pińczów - stara synagoga

Architektura sakralna

Dawna synagoga w Pińczowie jest jedną z najstarszych synagog w Polsce i najstarszą, gdzie wszystkie pomieszczenia tworzą jedną bryłę przykrytą wspólnym dachem. Mieści się ona przy ulicy Klasztornej 8, w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej.

Pińczów

Archiopactwo cysterskie w Jędrzejowie 9.3

Archiopactwo cysterskie w Jędrzejowie

Architektura sakralna

Klasztor w Brzeźnicy był pierwszym klasztorem cysterskim na ziemiach polskich. Mnisi obok klasztoru stworzyli miasto, które nazwali Jędrzejów. Po 126 latach od kasaty klasztoru, cystersi tu powrócili.

Jędrzejów

Opactwo cysterskie w Wąchocku 9.3

Opactwo cysterskie w Wąchocku

Architektura sakralna

XIII-wieczny zespół klasztorny w Wąchocku jest jednym z najlepiej zachowanych zabytków romańskiej architektury cysterskiej, a kapitularz wąchocki uważany jest za najpiękniejsze romańskie wnętrze w Polsce.

Wąchock

Pińczów - Sanktuarium Matki Bożej Mirowskiej 9.3

Pińczów - Sanktuarium Matki Bożej Mirowskiej

Architektura sakralna

Na początku XVII wieku Zygmunt Myszkowski zamówił w krakowskiej pracowni Tomasza Dolabelli obraz Matki Bożej, zwany później obrazem MB Mirowskiej. Obraz ten prędko zasłynął łaskami.

Pińczów

Klimontów - kościół św. Józefa 9.3

Klimontów - kościół św. Józefa

Architektura sakralna

Kościół św. Józefa w Klimontowie jest barokową świątynią wzniesioną na planie elipsy, na wzór rzymskiego kościoła Santa Anna dei Palafrenieri.

Klimontów

Szydłów – kościół pokutny 9.3

Szydłów – kościół pokutny

Architektura sakralna

Kościół św. Władysława w Szydłowie jest jednym z kilku kościołów ekspiacyjnych, ufundowanych w II połowie XIV wieku przez Kazimierza III Wielkiego.

Szydłów

Pińczów – kościół św. Jana Ewangelisty 9.3

Pińczów – kościół św. Jana Ewangelisty

Architektura sakralna

Pińczowski kościół św. Jana Apostoła i Ewangelisty, wzniesiony z przeznaczeniem na kolegiatę, przez ponad 300 lat był kościołem klasztornym, przez 36 lat świątynią protestancką, a od 1819 roku jest głównym kościołem parafialnym miasta.

Pińczów

Gotycki kościół w Chotlu Czerwonym 9.3

Gotycki kościół w Chotlu Czerwonym

Architektura sakralna

Kościół św. Bartłomieja Apostoła został zbudowany na wyniosłym, gipsowym wzgórzu, wznoszącym się nad wsią.

Chotel Czerwony

Końskie – Kolegiata św. Mikołaja 9.3

Końskie – Kolegiata św. Mikołaja

Architektura sakralna

Główną świątynią miasta Końskie jest kolegiata św. Mikołaja, zbudowana w stylu gotyckim, przebudowana w neogotyku i posiadająca w swych murach również detale romańskie.

Końskie