Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego InTour.pl

 

 1. Użytkownikiem staje się każda osoba fizyczna lub organizacja, która korzysta z serwisu niezależnie od tego, czy działanie to następuje przy wykorzystaniu hasła dostępu, czy bez konieczności użycia takiego hasła.

 2. Użytkownikowi zabrania się:

  • rozpowszechniania za pośrednictwem Konta plików lub innych treści, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych uprawnień do ich publikacji lub rozpowszechniania w Internecie,

  • umieszczania materiałów o tematyce erotycznej, nacjonalistycznej, rasistowskiej, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym lub wyznaniowym, czy w jakikolwiek inny sposób niezgodnej z prawem lub działającej na szkodę osób trzecich,

  • utrudniania innym użytkownikom korzystania z serwisu, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy serwisu w sposób, do którego elementy te nie są przystosowane,

  • podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł,

  • obciążania serwera obsługującego serwis poprzez nadmierne generowanie ruchu lub inne działania wykraczające poza ramy rozsądnego użycia serwisu.

 3. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do:

  • okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia,

  • zmiany treści zamieszczonych artykułów, natychmiastowego usunięcia jednego lub wielu plików udostępnianych przez Użytkownika, a także całego Konta, bez uprzedzenia, w wypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu,

  • usunięcia w sytuacjach wyjątkowych niektórych lub wszystkich plików, znajdujących się w serwisie.

 4. Korzystanie z funkcji strony jest darmowe. W skład funkcji strony wchodzą: zamieszczanie ciekawostek, zdjęć, komentarzy.

 5. Materiały pisemne (komentarze, artykuły), zdjęcia, grafika i inne, korzystają z ogólnych zasadach ochrony udzielanej przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.

 6. Właściciel serwisu InTour.pl nie odpowiada za treści zamieszczane przez użytkowników na forum, czy treści w dziale ciekawostki, imprezy i gastronomia, oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim, które naruszają zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich.

 7. Właściciel serwisu InTour.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy i przerwy w dostępie do serwisu z przyczyn od niego niezależnych (awarie sieci Internet, łączy i serwerów itp.) oraz za błędy spowodowane przez siły wyższe.

 8. Właściciel serwisu InTour.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do regulaminu.

 9. Użytkownik rejestrujący się w Portalu tym samym wyraża zgodę na wykorzystywanie jego adresu e-mail przez Administratora do celów marketingowych (informacje, reklamy itp.), zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.

 

Wykorzystywania plików cookies w serwisie


Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika. Nie jest ona wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

Serwis wykorzystuje pliki cookies:

 • PHPSESSID - sesyjny plik cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania serwisu.

 • intour_cookies_accepted - plik cookie, który zapisuje ustawienia dotyczące wyświetlania komunikatu informującego o tym, że serwis wykorzystuje pliki typu cookies.

 • _utma - plik cookie zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin danej witryny. Plik ten zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego użytkownika i nowego użytkownika.

 • _utmb – plik cookie _utmb jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej odwiedziny,

 • _utmc – plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejących odwiedzin,

 • _utmz – plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek. Plik jest uaktualniany po obejrzeniu każdej strony i jego żywotność wynosi 6 miesięcy.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.: