Chrobry i jego synowie

Piotrowice      1 Opinie

Opis

Fachowcy twierdzą, że "Chrobry" wykiełkował ok. 1250 roku. Jest to więc prawdopodobnie najstarszy dąb szypułkowy w Polsce.
"Chrobry" podlegał ochronie jeszcze przed II wojną światową, a 24 marca 1967 roku został wpisany do rejestru pomników przyrody.

Obwód jego pnia wynosi 9,9 m, wysokość to 28 m, a rozpiętość korony sięga 16 metrów. Objętość drzewa to ok. 90 metrów sześciennych. Jest to największy dąb w Polsce pod względem objętości drewna i trzeci w Europie środkowej. Dąb prezentuje się okazale dzięki walcowatemu kształtowi pnia i wysoko osadzonej koronie. "Chrobry" ma silnie rozwiniętą koronę i grube konary, przechodzące w bujnie ulistnione gałęzie. Pień drzewa i niektóre konary są puste w środku.

"Chrobry" pomimo sędziwego wieku wciąż owocuje, wydając zdrowe żołędzie. Leśnicy z Nadleśnictwa Szprotawa zbierali je co roku, a wyhodowane z nich sadzonki, zaopatrzone w certyfikat, były uroczyście sadzone podczas ważnych wydarzeń.

Zebrane w 2003 roku żołędzie zostały zabrane do Watykanu, jako upominek z polskich lasów dla Ojca Świętego. 28 kwietnia 2004 roku papież Jan Paweł II pobłogosławił żołędzie "Chrobrego" podczas pielgrzymki leśników polskich. Nie zachował jednak żołędzi dla siebie, ale radził posadzić je w różnych miejscach kraju, aby po wielu latach świadczyły o czasach pontyfikatu papieża Polaka. Z tych żołędzi w szkółce w Rudach Raciborskich wyhodowano 500 sadzonek. Każda sadzonka posiada stosowny certyfikat z nadanym numerem.
Te młode dęby, dzieci "Chrobrego", w 2006 roku zostały przekazane nadleśnictwom i innym jednostkom lasów państwowych. Miały być one sadzone w miejscach szczególnie związanych z działalnością Jana Pawła II.
Drzewka wyhodowane z poświęconych żołędzi noszą imię dębów Jana Pawła II. Leśnicy zamierzali utworzyć długowieczne jak "Chrobry", żywe pomniki, pamiętające czasy, w których żył papież Polak.

Dziś młode dęby Jana Pawła II można spotkać w całej Polsce, a nawet za granicami kraju (na Ukrainie w Kamieńcu Podolskim i we Lwowie).