Namysłów - neorenesansowa fontanna przed ratuszem

Namysłów      0 Opinie

Opis

Pomysł zbudowania fontanny przed ratuszem zrodził się zapewne w okresie budowy miejskich wodociągów i kanalizacji. Wodociągi zaczęto budować w Namysłowie w 1909 roku, a powołane w 1904 roku Towarzystwo Upiększania Miasta wykorzystało ten fakt w celu podniesienia walorów estetycznych namysłowskiego rynku.
Fontanna została ufundowana w latach 1912 – 1913 przez Paula i Theodora Feiga. W następnym roku starostwo namysłowskie ogłosiło konkurs, adresowany do Wrocławskiej Szkoły Artystycznej, na projekt fontanny miejskiej.
Zwyciężył projekt Paula Barona, który zaprojektował sześcioboczny, kamienny basen z wysoką kolumną w centralnym miejscu. Na kolumnie miała stanąć figurka nagiego chłopca z rybą i dzbanem, z których miała tryskać woda.
Wykonanie wodotrysku powierzono jednemu z uczniów Barona – Conradowi Scheu.
Zdobiąca kolumnę figurka putto została odlana w brązie w warsztacie Gustawa Paetzolda, natomiast pozłocona została w warsztacie Leopolda Schacka.
Nie ma pewności, w którym roku fontanna stanęła przed ratuszem, ale pewne jest, że dodała uroku rynkowi.
Zbudowano ją po północno-wschodniej stronie ratusza, na granitowym podkładzie w kształcie koła o średnicy ok. 5 m. Na takiej podbudowie ustawiono sześcioboczny basen wodotrysku, zbudowany z prostokątnych płyt piaskowca, na profilowanym cokole.
Ściany basenu ozdobione zostały płycinami w obramieniu geometrycznym, z reliefową dekoracją na środku. Miejsca łączenia boków misy fontanny zostały wzmocnione masywnymi pilastrami z reliefową, fantazyjną dekoracją.
W centralnym miejscu basenu wzniesiona została na cokole wysoka, kamienna, sześcioboczna kolumna. Boki kolumny posiadają bogaty ornament reliefowy, nawiązujący wyglądem do wici roślinnej. Wewnątrz kolumny poprowadzono rury zasilające fontannę w wodę.
Kolumnę przykrywa hełm w kształcie sześciobocznego dzwonu, na którym ustawiono piękną figurkę putto. Złocona figurka odlana z brązu przedstawia małego, nagiego chłopca, trzymającego w lewej rączce wielką rybę, natomiast w prawej przechylony wazon. Zarówno otwarta paszcza ryby, jak też przechylony wazon, służą jako rzygacze, z których wylewa się woda.
Obecnie piękna fontanna przed namysłowskim ratuszem wymaga remontu, zarówno elementów kamiennych, jak również samej figurki putto. Szkoda także, że wokół tego 100-letniego zabytku zorganizowano parking, dzięki czemu fontanna, zamiast być wyeksponowana, ginie wśród licznych aut, parkujących przed ratuszem.

Zdjęcia

Namysłów - neorenesansowa fontanna, figurka putto
Namysłów - neorenesansowa fontanna
Namysłów - neorenesansowa fontanna
Namysłów - neorenesansowa fontanna
Namysłów - neorenesansowa fontanna

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie