Katedra w Bydgoszczy

Bydgoszcz      0 Opinie

Opis

Gotycka fara w Bydgoszczy jest kościołem katedralnym od 2004 roku, gdy papież Jan Paweł II ustanowił diecezję bydgoską. Pochodzi z XVw jest dobrze zachowanym późnogotyckim zabytkiem, z renesansową kaplicą z XVIIw i kruchtą renesansową przy zachodnim wejściu do świątyni. Bogate jest wnętrze katedry. We wnętrzu świątyni znajduje się m.in.6 barokowych ołtarzy bocznych z XVIIw z cennymi obrazami, oraz wspaniały barokowy ołtarz główny z późnogotyckim, słynącym łaskami obrazem "Matki Bożej z różą".Ten późnogotycki wizerunek Madonny uznany został za obraz cudowny,a Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński nadał mu miano"Matki Bożej Pięknej Miłości"
Cudowny obraz"Matki Bożej Pięknej Miłości" był dwukrotnie koronowany koronami papieskimi. Pierwsza koronacja wizerunku"Madonny z różą" miała miejsce w 1966 roku na jubileusz Tysiąclecia Chrztu Polski.Aktu koronacji obrazu dokonał kardynał Stefan Wyszyński przy udziale kardynała Karola Wojtyły i wielu biskupów,oraz tłumu wiernych. Kardynał Karol Wojtyła powrócił do"Madonny z różą" po 33 latach,ale już jako papież Jan Paweł II i dokonał powtórnego aktu uroczystej koronacji cudownego obrazu na bydgoskim lotnisku przy udziale ok.600-tysięcznego tłumu wiernych.
Znany historyk sztuki gotyckiej prof.Tadeusz Chrzanowski uznał bydgoski wizerunek Madonny za najpiękniejszy na ziemiach polskich. Z innych wspaniałych zabytków wnętrza katedry wyliczyć trzeba m in. rokokowe stalle w prezbiterium, barokowe stalle w nawach bocznych, liczne epitafia od XVI do XIXw.

Świątynia naprawdę jest godna zwiedzenia. Polecam.