Kościół pocysterski w Koronowie

Koronowo      0 Opinie

Opis

Początki konwentu cystersów w Koronowie sięgają 1288 roku, gdy mnisi z Byszewa zawierają umowę z biskupem włocławskim Wisławem na zmianę osady Byszewo na wieś "Smeysze" nad Brdą - dzisiejszego Koronowa. Nazwa Koronowo pojawia się po raz pierwszy w dokumencie z 1348 roku, od nazwy klasztoru "Corona Mariae".

Konwent cysterski już w XIII wieku skupujący dobra w okolicy Koronowa, był w końcu tegoż stulecia właścicielem 12 wsi, a pod koniec XIV wieku już 40 osad i stał się jednym z głównych właścicieli feudalnych regionu. W 1368 roku król Kazimierz Wielki udzielił opatowi koronowskiemu pozwolenia na lokację miasta Koronowa na prawie magdeburskim.

Pierwszy kościół klasztorny zbudowano w latach osiemdziesiątych XIII wieku w stylu wczesnogotyckim. Było to prezbiterium i część transeptu. W drugim etapie budowy w 1 połowie XIV wieku wzniesiono trójnawowy, siedmioprzęsłowy korpus o układzie bazylikowym z rzędem siedmiu kaplic przy nawie północnej oraz dokończono budowę transeptu.

Na początku XVII wieku wybudowano rząd siedmiu kaplic przy nawie południowej w stylu barokowym, dokonując równocześnie przebudowy wnętrza i wystroju w stylu baroku. Zbarokizowano również trzy gotyckie szczyty świątyni, gotyckie okna, oraz dodano barokowe hełmy. Klasztor koronowski odgrywający doniosłą rolę w gospodarczych i artystycznych dziejach regionu, uległ w 1819 roku kasacie, przy czym kościół przejął funkcję parafialnego, a zabudowania klasztorne przekształcono w więzienie, które funkcjonuje do dziś.

Obecnie kościół pocysterski jest Kolegiatą diecezji pelplińskiej. Kolegiata koronowska jest wspaniałym zabytkiem finezyjnie łączącym dwa style gotyk i barok. Świątynia jest ogromna, jej długość wynosi 72 metry, a szerokość w transepcie 28m. Wnętrze kościoła jest bardzo bogato wyposażone w liczne ołtarze głównie w stylu barokowym i rokokowym. Wspaniałe są również barokowe organy, barokowa ambona, stalle w prezbiterium i transepcie. Wysoki poziom reprezentuje malarstwo.

W świątyni znajdują się m.in. obrazy Bartłomieja Strobla i Hermana Hana. Kościół pocysterski można dziś zwiedzać bez trudu, natomiast zwiedzanie dawnych budynków klasztornych jest praktycznie niemożliwe, ponieważ ciągle funkcjonuje w nich więzienie.

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie