Renesansowy kościół Klarysek w Bydgoszczy

Bydgoszcz      0 Opinie

Opis

Renesans jest tym stylem w polskiej architekturze sakralnej, w którym zachowało się dużo mniej zabytków niż np. świątyń gotyckich lub barokowych. Jest tak zapewne dlatego, że odrodzenie (renesans) było okresem o wiele krótszym od średniowiecza przeciągającego się przez ponad 3 stulecia, podczas gdy renesans trwał niespełna lat 150.

Kościół klarysek w Bydgoszczy jest w całości późnorenesansowy, chociaż prezbiterium ma jeszcze korzenie późnogotyckie, dlatego później nadano temu pezbiterium cechy renesansowe.

Budowa obecnego kościoła murowanego rozpoczęła się w 1582 roku, w miejscu wcześniejszego kościoła drewnianego. W 1591 roku mieszczanin bydgoski Grzegorz Gracza przeznacza testamentalnie fundusze na budowę kaplicy bocznej, której budowę ukończono w 1602roku.

W 1614 roku Zofia z Potulickich Rozdrażewska wojewodzina kaliska, Andrzej Rozdrażewski i Kasper Zebrzydowski podejmują starania o zezwolenie na założenie klasztoru klarysek, które zatwierdza papież Paweł V w roku 1615, ustanawiając pierwszą przełożoną Zofię Annę z Rozdrażewa Smuszewską.

W 1636 roku ukończono budowę kościoła klasztornego i nastąpiła jego konsekracja oraz nadanie wezwania św. Klary i św. Barbary. Siostry klaryski mieszkały w Bydgoszczy ponad 200 lat, bo w 1834 roku władze pruskie przejęły klasztor i kościół i dokonały jego sekularyzacji. Siostry zakonne musiały opuścić miasto. Ponowne przekazanie świątyni na cele sakralne nastąpiło dopiero w 1920 roku, a jego ponowna konsekracja po remoncie kościoła nastąpiła w 1922 roku.

W okresie okupacji hitlerowskiej kościół był nieczynny. W latach powojennych przeprowadzono w kościele szereg prac konserwatorskich. Renesansowy kościół klarysek jest niewielki więc jego wyposażenie nie jest szczególne imponujące, ale jest bardzo cenne,ma wysoki poziom artystyczny i pochodzi z różnych epok. Najcenniejszy jest renesansowy ołtarz główny i renesansowy strop kasetonowy nawy.

Inne cenne zabytki wyposażenia to np. kute barokowe kraty, pająki - gotycki i barokowe, płyty nagrobne renesansowe i barokowe. Ciekawostką jest to, że znany i ceniony malarz Leon Wyczółkowski podarował swój cenny obraz św. Stanisława Kostki właśnie kościołowi klarysek w Bydgoszczy. Obraz ten wisi wysoko na południowej ścianie nawy.

Kościół klarysek jest po katedrze bydgoskiej i kościele pobernardyńskim najstarszym i najcenniejszym zabytkiem w Bydgoszczy.

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie