Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana

Stegna      0 Opinie

Opis

Mierzeja Wiślana jest piaszczystym wałem na południowo-wschodnim brzegu Zatoki Gdańskiej. Rozciąga się od Gdańska po Bałtijsk w Rosji. Mierzeja Wiślana ma ok. 90 km długości i ok. 1 - 2 km szerokości. Zachodnią granicą mierzei jest Pobrzeże Gdańskie, południową - Żuławy i Zalew Wiślany, a północną Zatoka Gdańska. Mierzeja jest ogromnym ciągiem piaszczystych wydm, które przez wieki zbudowało Morze Bałtyckie. Wydmy w najniższym miejscu mają ok. 2 metrów wysokości, ale im dalej na wschód, tym wydmy są wyższe. Największe wzniesienie Mierzei Wiślanej znajduje się na wschód od Krynicy Morskiej i jest nazywane Wielbłądzim Garbem. Jego wysokość wynosi 49 m n.p.m.
W 1985 roku został utworzony Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana. Wydmy Parku Krajobrazowego porośnięte są nadmorskim borem sosnowym mieszanym z dębem i bukiem. Na terenie parku znajdują się liczne zatorfione zagłębienia terenu. Od strony otwartego morza rosną skupiska wysokich traw i napiaskowych muraw. Ok. 80 % powierzchni parku zajmują lasy, w których przeważa sosna pospolita, ale występują również: brzoza brodawkowata, olsza czarna, buk zwyczajny, dąb szypułkowy, świerk pospolity oraz topola osika.
Na terenie Parku Krajobrazowego stwierdzono występowanie 43 gatunków roślin chronionych, m.in. mikołajek nadmorski, turzyca piaskowa, wiciokrzew pomorski, rokitnik zwyczajny, rosiczka okrągłolistna oraz widłaki. Zaobserwowano tu również 41 gatunków porostów zagrożonych wyginięciem.

Na terenie parku i jego otuliny gniazduje ponad 100 gatunków ptaków. Można tu spotkać: jeże, wiewiórki, ryjówki, zające, bobry, lisy, borsuki, jenoty, kuny, gronostaje, łasice, wydry, tchórze, sarny oraz dziki, a nawet sprowadzone daniele, wędrujące łosie i nietoperze. Atrakcją przyrodniczą Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana jest turkusowa odmiana padalca. Dziki można spotkać na głównych ulicach miejscowości turystycznych, np. w Krynicy Morskiej.

Na terenie Parku Krajobrazowego i jego otuliny znajdują się trzy Rezerwaty Przyrody:
1. Buki Mierzei Wiślanej - celem ochrony są przede wszystkim 200-letnie buki, ale również dęby, świerki i brzozy. Ochroną objęte są także stanowiska konwalii majowej, kruszyny pospolitej i bluszczu pospolitego. Rezerwat znajduje się w okolicach Przebrna i Siekierek.
2. Kąty Rybackie - ptasi rezerwat przyrody, którego celem ochrony jest kolonia lęgowa kormoranów i czapli siwych. Jest to największa kolonia kormoranów w Polsce. Rezerwat znajduje się w okolicach Kątów Rybackich i Sztutowa.
3. Mewia Łacha - ptasi rezerwat przyrody położony jest na gdańskiej Wyspie Sobieszewskiej oraz po wschodniej stronie przekopu Wisły, przy ujściu do Bałtyku odnogi Wisły, zwanej Przekopem Wisły. Celem ochrony są miejsca lęgowe różnych gatunków rybitw oraz siedliska żerowania i odpoczynku ptaków siewkowych. Na Mewiej Łasze można zaobserwować stado fok szarych.

Dyrekcja Parku mieści się w Stegnie, przy ulicy Gdańskiej 2.