Przemęcki Park Krajobrazowy

Przemęt      0 Opinie

Opis

Przemęcki Park Krajobrazowy utworzono dla ochrony i zachowania jednego z najciekawszych fragmentów krajobrazu polodowcowego w Wielkopolsce. Obejmuje on najbardziej malowniczy fragment Pojezierza Sławskiego. Na powierzchni 21 450 ha malowniczo rozmieszczone są wielkie obszary łąkowe i leśne, poprzeplatane polami uprawnymi i jeziorami. Ten malowniczy krajobraz jest dziełem ostatniego zlodowacenia, zwanego bałtyckim lub północnopolskim, które miało miejsce ok. 15 000 lat temu.

Lasy, zajmujące ponad 40 % powierzchni Parku Krajobrazowego, charakteryzują się zdecydowaną przewagą boru mieszanego świeżego z przewagą sosny. Występują tu również drzewostany olchowe, brzozowe, bukowe i świerkowe, a w okolicach Mścigniewu i Krzyżowic - także stare dąbrowy.

Na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego znajdują się 24 jeziora. Wszystkie są typowymi jeziorami rynnowymi. Jeziora połączone są licznymi ciekami, tworząc malownicze szlaki kajakowe, z czego najbardziej znanym i najpiękniejszym jest Szlak Konwaliowy. W parku wyznaczono również piesze szlaki turystyczne, które prowadzą przez najciekawsze zakątki Parku Krajobrazowego.

W obrębie Przemęckiego Parku Krajobrazowego znajdują się również parki podworskie w Przemęcie, Buczu i Sokołowicach, a także wiele zabytków architektury świeckiej i sakralnej.
W Parku Krajobrazowym stwierdzono gniazdowanie rzadkich, zagrożonych wyginięciem ptaków. Należą do nich: bąk, kania ruda, błotniak zbożowy, bielik, kropiatka, rudogłówka i wąsatka.

W parku można spotkać pomnikowe drzewa. Olbrzymi platan klonolistny rośnie w parku we Włoszakowicach, jesion wyniosły z owocującym bluszczem pospolitym - obok kościoła w Przemęcie, 10 wielkich dębów rośnie w parku w Żegrowie. W Parku Krajobrazowym są również stanowiska roślin podlegających całkowitej ochronie prawnej, m.in. buławnik czerwony, lilia złotogłów, rosiczka i grążel żółty. W maju szczególną ozdobą parku jest kwitnąca różowa konwalia.

Wartości przyrodnicze parku podkreślają istniejące w nim 4 rezerwaty przyrody:
1. Wyspa Konwaliowa - jest to wyspa na jeziorze Przemęckim, porośnięta dębem bezszypułkowym. Z chronionych gatunków roślin występuje tu: lilia złotogłów, kosaciec syberyjski i buławnik czerwony. Nazwa wyspy pochodzi od kobierców rosnącej tu konwalii majowej z różowo zabarwionymi pręcikami. Na wyspie gniazduje kania czarna i ruda, czapla siwa, dzięcioły, szpaki oraz gołąb siniak.
2. Jezioro Trzebidzkie - położone na południe od wsi Bucz. Celem ochrony jest roślinność wodna i ptaki wodno-błotne. Najcenniejszym gatunkiem jest wąsatka.
3. Torfowisko nad Jeziorem Świętym - znajduje się na zachód od wsi Olejnica. Celem ochrony ścisłego rezerwatu jest torfowisko przejściowe z bagnicą torfową. Jezioro Święte nie ma dopływów ani odpływów. Drzewostan rezerwatu tworzą brzoza omszona i brzoza brodawkowata.Występuje tu rosiczka okrągłolistna, bobrek trójlistkowy, siedmiopalecznik błotny, żurawina błotna oraz skrzyp bagienny.
4. Kwaśna Dąbrowa - jest to leśny rezerwat w Lasach Włoszakowickich. Celem ochrony jest głównie dąb bezszypułkowy, ale również dąb szypułkowy i sosna pospolita.

Przemęckim Parkiem Krajobrazowym zarządza Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przy Al. Niepodległości 16/18, bud C.