Średniowieczne mury obronne miasta Chełmna

Chełmno      0 Opinie

Opis

Mury obronne miasta Chełmna ocalały niemal w całości i dziś mają największą długość wśród wszystkich polskich miast historycznych. Ich łączna długość wynosi ponad 2km, a dokładnie jest to długość 2.270 metrów co stanowi 80% ich pierwotnej długości.

Mury obronne zaczęto wznosić w 2 połowie XIIIwieku, w pierwszej ćwierci wieku XIV mury podwyższono. W wieku XV i XVI mury modernizowano. W średniowieczu mury wzmacniało 25 baszt, z których do dziś przetrwały aż 23 baszty. Średniowieczne Chełmno miało 7 obronnych bram wjazdowych do miasta. Niestety los nie był dla nich łaskawy, bo do dziś dotrwały tylko dwie - Brama Grudziądzka i dawna Brama Merseburska, którą przebudowano na basztę jeszcze w średniowieczu. Część Bramy Grudziądzkiej w XVI wieku przebudowano nadając jej styl renesansowy.

W Bramie Grudziądzkiej na pierwszym piętrze, w kaplicy znajdował się dawniej cudowny obraz Matki Boskiej Bolesnej(Chełmińskiej), który w XVII wieku przeniesiono do kaplicy chełmińskiej fary. Na pamiątkę długoletniej obecności cudownego obrazu w kaplicy Bramy Grudziądzkiej, wykonano w renesansowej fasadzie tej bramy niszę z rzeźbą Matki Boskiej Bolesnej, która jest kopią wzorowaną na cudownym obrazie Piety.

Od kilku lat mury obronne są są stopniowo restaurowane, jako jedno z naszych najcenniejszych dziedzictw historycznych. Miasto Chełmno ma też cechę upodabniająca ten gród do prastarego Krakowa. Tu podobnie jak w Krakowie wokół murów miejskich i Starego Miasta ciągną się piękne planty - zielony park, w którym warto odpocząć na ławeczce po zwiedzeniu licznych i pięknych zabytków tego uroczego grodu.

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie