Ratusz w Oleśnicy

Oleśnica      0 Opinie

Opis

Wzniesiony został w 1410 roku jako budynek jednopiętrowy, dwuskrzydłowy, z czworoboczną wieżą. Zbudowany był z cegły, w stylu gotyckim.

Ratusz został uszkodzony przez potężną burzę w 1535 roku i odbudowany w następnym roku. Budynek wówczas zmienił nieco wygląd, zyskał renesansową galeryjkę na szczycie wieży. Wtedy też wybudowano piwnice, w których odbywała się sprzedaż wina i piwa. Od XVIII wieku piwnice te służyły już tylko do przechowywania owych trunków.

Ratusz był siedzibą burmistrza i odbywały się tam posiedzenia rady miejskiej. W ówczesnym ratuszu mieściła się sala radnych, urząd podatkowy i archiwum miejskie. W południowym skrzydle budynku na parterze mieszkał lichwiarz, natomiast obok znajdowały się pomieszczenia dla straży nocnej. Na piętrze umieszczone były izby więzienne, osobno dla szlachty, a osobno dla innych warstw społecznych. W wieży ratuszowej na parterze znajdowała się izba kaźni więziennej, na piętrze był skarbiec, a na drugim piętrze mieszkał strażnik wraz z rodziną.

W 1664 roku przeprowadzono gruntowne prace remontowe od fundamentów po sam dach, a wieżę ratuszową zwieńczono kulą. W 1730 roku budynek ratusza został strawiony przez pożar i odbudowany dwadzieścia lat później. Kolejny pożar w 1823 roku spowodował ogromne zniszczenia. Odbudowano go w 1826 roku. Wtedy to ratusz traci swój dotychczasowy charakter. Odbudowany budynek zyskał stylu klasyczny. Wtedy również zostały połączone oba skrzydła budynku w jedną całość, jednak nadal pozostawiono osobne wejścia. W 1892 roku została wybudowana wspólna klatka schodowa, która ostatecznie scaliła budynek.

Kolejny raz ratusz spłonął w styczniu 1945 roku. Odbudowany został w latach 1958 – 1964. Wielokrotne zniszczenia i zmiany w odbudowie obiektu, zasadniczo odbiegały od pierwotnych realizacji. Bryła ratusza pozostała w stylu klasycznym, natomiast we wnętrzu budynku zachowała się jedynie klatka schodowa, reszta została dostosowana do potrzeb urzędu miejskiego, który mieści się tam do dziś.

Zdjęcia

Ratusz w Oleśnicy
Ratusz w Oleśnicy
Ratusz w Oleśnicy
Ratusz w Oleśnicy

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie