Kościół Zbawiciela – dawna synagoga

Oleśnica      0 Opinie

Opis

Kościół Zbawiciela zwany Dawną Bożnicą został wybudowany w XIV wieku jako dwunawowa synagoga w stylu gotyckim, o sklepieniu krzyżowym z podpierającymi je słupami. Po wypędzeniu Żydów z miasta w 1535 roku zamieniono budynek synagogi na magazyn i arsenał. Na potrzeby magazynu wybito szerokie wejścia do kruchty i w ścianie wschodniej – obecnie zamurowane.

W 1695 roku obiekt został odnowiony i przebudowany. Synagoga przechodzi w posiadanie zboru protestanckiego i otrzymuje wezwanie Salvatora – Zbawiciela. W 1730 roku budynek zostaje poważnie zniszczony przez pożar, zawalają się sklepienia. W 1734 roku dawna synagoga zostaje odbudowana. Wnętrze po tej odbudowie zyskuje charakter barokowy. Wówczas zastąpiono sklepienie krzyżowe, drewnianym sklepieniem kolebkowym i usunięto słupy. Wieża zyskała nowy hełm, a wnętrze wyposażono na nowo.

Budynek został zniszczony w 1945 roku i odrestaurowany w 1968 roku. Obecnie służy Gminie Ewangelicko-Augsburskiej oraz Kościołowi Zielonoświątkowców.

Zdjęcia

Dawna synagoga
Dawna synagoga
Dawna synagoga
Dawna synagoga

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie