Jezioro Ciecz i jezioro Łagowskie

Łagów      0 Opinie

Opis

Obydwa jeziora leżą w bezpośrednim sąsiedztwie niewielkiej miejscowości Łagów z mikroskopijnym, zabytkowym centrum, oraz dawnym zamkiem joannitów na niewielkim wzniesieniu. Zamek ten wzniesiono w 1350 roku, w miejscu wcześniejszego grodu obronnego, usytuowanego na sztucznie usypanym przesmyku, który rozdzielił jezioro Ciecz na dwa akweny – większe, północne jezioro Ciecz (Trześniowskie) i południowe jezioro Łagowskie. W ten sposób z jednego jeziora o długości ok. 7,5 – 8 km, powstały dwa jeziora, przedzielone warownym grodem. Jeziora te obecnie łączy płytki, wąski kanał o długości 80 metrów.

Oba akweny mają układ południkowy. Są to długie, wąskie i kręte jeziora z wieloma półwyspami i zatoczkami. Brzegi jezior niemal w całości porasta las mieszany, z dominacją buczyny.

Według urzędowego spisu nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych, oficjalna nazwa jeziora Trześniowskiego brzmi: jezioro Ciecz, co jest polskim zapisem fonetycznym dawnej, niemieckiej nazwy Tschetschsee.
Jezioro Ciecz (Trześniowskie) o powierzchni ok. 180 ha, osiąga maksymalną głębokość 58,8 m, przy średniej głębokości 19,3 m. Jezioro Ciecz plasuje się na dziesiątym miejscu najgłębszych jezior w Polsce. Największa głębia znajduje się w północnej części akwenu, w pobliżu najwyższego wzniesienia Ziemi Lubuskiej – góry Bukowiec (227 m n.p.m.). Takie ukształtowanie terenu powoduje, że zarówno brzegi, jak również dno jeziora są dosyć strome. Druga głębia, dochodząca do 48 m, znajduje się w środkowej części akwenu, w okolicach Kolonii Łagów.
Jezioro charakteryzuje się wysokimi brzegami, które w wielu miejscach utrudniają dostęp do tafli wody.
Długość jeziora Ciecz (Trześniowskiego) wynosi ok. 4770 m, szerokość maksymalna – 620 m, a długość linii brzegowej to ok. 12,4 km.
Wody jeziora zaliczają się do II klasy czystości. Przejrzystość wód osiąga latem 5 – 6 m, natomiast wiosną i jesienią nawet 10 – 15 m. W pogodne dni, przy pełnym słońcu, wody jeziora Ciecz przybierają szmaragdowy kolor, który w miejscach zacienionych przechodzi w ciemnozielony.
Od północy do jeziora Ciecz (Trześniowskiego) wpływa niewielki strumyk, który swe źródła ma na stoku wzniesienia, usytuowanego między górą Bukowiec (227 m n.p.m.), a górą Gorajec (211 m n.p.m.). Strumyk ten nosi nazwę Łagowa. Nie jest to jedyne źródło zasilające jezioro Ciecz, bowiem akwen ten posiada kilka źródeł bijących w dnie jeziora.
W południowej części jeziora, w pobliżu zamku w Łagowie, wypływa płytki, sztuczny kanał o długości 80 m, który łączy jezioro Ciecz (Trześniowskie) z jeziorem Łagowskim.

Jezioro Łagowskie jest mniejsze i płytsze od jeziora Ciecz. W wielu miejscach posiada również niskie brzegi. Akwen o powierzchni ok. 80 ha, osiąga maksymalną głębokość 13,5 m, przy średniej głębokości 5,2 m. Długość jeziora wynosi 2840 m, maksymalna szerokość dochodzi do 600 m, a długość linii brzegowej osiąga 8300 m. Najszersze miejsce jeziora znajduje się w północnej części, a dalej na południe jezioro jest kręte z licznymi półwyspami i zatoczkami.
Wody jeziora Łagowskiego posiadają II klasę czystości, lecz nie są tak przejrzyste, jak w jeziorze Ciecz. Akwen w większości posiada piaszczyste dno.
Poza kanałem z jeziora Ciecz (Trześniowskiego) od północy, jezioro Łagowskie od wschodu jest również zasilane okresowo przez strumyk płynący z jeziora Czarnego, przez jeziorko Ciche, uchodząc do zatoki jeziora Łagowskiego. Na południu z jeziora wypływa niewielka rzeka Łagowa, która prowadzi swe wody do rzeki Pliszki i dalej do Odry.

Brzegi jezior porasta wąski pas trzcin. Z roślinności zanurzonej występuje tu m.in. rdestnica, moczarka kanadyjska, rogatek sztywny, czy wywłócznik.

Jeziora otaczające Łagów są bardzo bogate w ryby. W jeziorze Ciecz (Trześniowskim) występuje szczupak, okoń, lin, sieja, sielawa, a także troć jeziorowa – ryba, która na terenach Polski ma niewiele stanowisk.
W jeziorze Łagowskim dominującym gatunkiem ichtiofauny jest płoć. Można tu również złowić leszcza, okonia, szczupaka, lina, karpia, krąpia, suma, karasia srebrzystego, sandacza, węgorza, jazgarza, a także troć jeziorową, która może tu przypłynąć z jeziora Ciecz.
Tak wielkie bogactwo ryb, jeziora zawdzięczają corocznemu zarybianiu przez Polski Związek Wędkarski – Oddział w Zielonej Górze. Również Gminne Koło PZW w Łagowie działa bardzo prężnie, organizując każdego roku wiele imprez wędkarskich.

Na brzegach jeziora Łagowskiego zbudowano wiele pomostów dla wędkarzy, w tym również dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W jeziorze Ciecz (Trześniowskim), które ma bardzo trudno dostępne brzegi, łatwiej jest wędkować z łodzi.
Trzeba tylko pamiętać, że oba jeziora objęte są strefą ciszy, wobec czego nie można tu używać łodzi o napędzie spalinowym, a także emitować hałasu powyżej 45 dB.

Jeziora otaczające Łagów oferują wiele sposobów wypoczynku, rekreacji i turystyki.
Nad jeziorami znajduje się kilka baz nurkowych, które działają w okresie wakacyjnym. Można skorzystać z ich sprzętu i ponurkować w głębokim jeziorze, a także można tutaj nauczyć się nurkowania.
Jest kilka plaż, które zachęcają do leniwego leżakowania, a także kąpieliska z ratownikiem, gdzie można popływać lub popluskać się z dziećmi.
W Łagowie jest kilka wypożyczalni sprzętu pływającego: są tu kajaki, rowery wodne, łodzie wiosłowe, a także łodzie żaglowe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a przepłynięcie kajakiem obu jezior może być atrakcją na cały dzień.

Łagów posiada bogatą bazę noclegową i gastronomiczną. Nie zawsze są to hotele, lecz agroturystyka jest tu na wysokim poziomie.
Zachęcam do przyjazdu na dłużej, aby starczyło czasu także na długie, niespieszne spacery po Łagowskim Parku Krajobrazowym, w którym są rezerwaty przyrody: leśny – Buczyna Łagowska, a także torfowiskowe – Nad Jeziorem Trześniowskim oraz Pawski Ług. Na północ od jeziora Ciecz znajduje się Użytek Ekologiczny Łąka Storczykowa w Wielowsi. Jeżeli dysponujemy rowerami, w wiele ciekawych i pięknych miejsc można dojechać rowerem, jak np. do rezerwatów, czy malowniczymi ścieżkami rowerowymi wokół jezior.

Będąc w Łagowie, koniecznie trzeba wejść na wieżę zamkową i z góry zobaczyć tę malowniczą okolicę. Warto też wstąpić na obiad do restauracji na zadaszonym dziedzińcu zamkowym, lub chociaż na kawę i lody w zamkowej kawiarni. Sam zamek nie jest udostępniony do zwiedzania, ponieważ w zamku mieści się hotel.

Warto też zejść do parku zamkowego nad jeziorem Ciecz, w którym rośnie kilka okazałych, pomnikowych drzew.
Z drugiej strony zamku znajdują się zabytkowe bramy – Polska i Marchijska, między którymi mieści się mikroskopijna, zabytkowa starówka.
Łagów oferuje (zwłaszcza latem) wiele imprez kulturalnych, m.in. Lubuskie Lato Filmowe, Spotkania Trzech Kultur, koncerty, wernisaże, czy plenery malarskie.

Średniowieczny zamek joannitów jest interesujący, ale bez jezior byłby tylko zamkiem. Dzięki otaczającym go malowniczym jeziorom, stał się prawdziwą Perłą Ziemi Lubuskiej.