Szczecin - Park Kasprowicza

Szczecin      0 Opinie

Opis

Szczeciński kupiec i przemysłowiec, Johannes Heinrich Quistorp przekazał miastu w testamencie szeroki pas lasów i łąk - od Jasnych Błoni po Las Arkoński. Postawił jednak warunek, że tereny te nie zostaną zabudowane przez rozwijające się miasto, tylko pozostaną parkiem i miejscem wypoczynku mieszkańców Szczecina. Johannes Heinrich Quistorp zmarł w 1899 roku.
Quistorp Park (bo taką nazwę nosił początkowo) założony został w 1900 roku na zboczach Doliny Niemierzyńskiej, nad Westend See (obecnie jezioro Rusałka). Jezioro to powstało przez spiętrzenie wód strumienia Osówka, co osuszyło bagnistą dolinę strumienia, nad którym zlokalizowane były liczne młyny.
Zakładając park, uwzględniono naturalne warunki terenowe i mikroklimatyczne. Na pochyłościach, pagórkach i w dolinie zasadzono wiele rzadkich gatunków drzew, tworząc ogrody tematyczne, nawiązujące do krajów pochodzenia.
W parku rosły egzotyczne drzewa, jak m.in.: dąb biały, klon kolchicki, grujecznik japoński, kasztan jadalny, parocja perska, metasekwoja chińska, kolwicja chińska, sosna żółta, świerk serbski, sośnica japońska, cypryśnik błotny, jesion mannowy, czy ambrowiec amerykański.
W powstającym parku wytyczono alejki spacerowe, zbudowano altany, zorganizowano punkty widokowe, stworzono trasy do jazdy konnej i rowerowej, a także tor saneczkowy. W parku miejskim znalazły się restauracje, pijalnie piwa oraz pijalnia mleka.
Szachulcowy młyn słodowy, stojący przy wschodnim brzegu jeziora, zamieniono na restaurację i kawiarnię z obszernym tarasem nad wodą.
Po jeziorze można było popływać łódką, a zimą pojeździć na łyżwach po zamarzniętej tafli jeziora.
Przez jezioro zostały przerzucone dwa mostki. W centralnej części akwenu znajdował się mostek japoński z ozdobnymi bramami na przyczółkach. Drugi mostek prowadził od strony południowej na wysepkę i był ulubionym miejscem wędkarzy.
W centralnym miejscu parku stanął pomnik niemieckiego literata Ernsta Moritza Arndta, skoligaconego z rodem Quistorpów.
Park oferował wiele atrakcji, nic więc dziwnego, że prędko stał się miejscem chętnie odwiedzanym przez okolicznych mieszkańców.
Park zajmował początkowo powierzchnię ok. 49 ha. Z czasem, w 1919 roku okrojono go przez wytyczenie działek budowlanych przy ul. Wyspiańskiego, w 1930 roku przy ul. Piotra Skargi wzniesiono szpital, a w 1928 roku po zachodniej stronie parku powstało rosarium.
W 1945 roku Quistorp Park nazwano Parkiem im. Jana Kasprowicza. Obecnie Park Kasprowicza zajmuje powierzchnię ok. 27 ha.
Z dawnej zabudowy parkowej nic nie przetrwało do dziś. Nie ma altanek, dawnych mostków, pijalni mleka ani piwiarni. Rozebrano pomnik Ernsta Moritza Arndta. Dawny młyn słodowy, będący od 1915 roku stylową restauracją, w latach 60. groził zawaleniem i został rozebrany.
Dziś Park Kasprowicza to przede wszystkim miejsce spacerowe dla osób w każdym wieku, a także miejsce, gdzie trenują amatorzy biegania. Zimą, kiedy spadnie śnieg, park oblegany jest przez miłośników sanek.
W parku na początku lat 70. XX wieku zbudowano nowy mostek na przedłużeniu ulicy Żupańskiego, skracający drogę przez park oraz drugi, w centralnej części jeziora Rusałka.
W latach 1974 - 1976 w zachodniej części parku, nad jeziorem zbudowano w miejscu dawnej sceny, ogromny Teatr Letni om. Heleny Majdaniec, na 4700 miejsc, z częściowo zadaszoną widownią. Jest to jeden z największych tego typu obiektów w Polsce. Latem odbywa się tu wiele koncertów i innych wydarzeń kulturalnych.
We wrześniu 1979 roku, w południowo-wschodniej części parku odsłonięto Pomnik Czynu Polaków, autorstwa Gustawa Zemły. Pomnik ten przedstawia trzy orły, kolejno wzlatujące nad gniazdem, symbolizujące trzy pokolenia Polaków, które odbudowały Szczecin.
W 1994 roku na skarpie, niedaleko Teatru Letniego, na betonowej rampie usytuowano wieloelementową instalację ze stalowych elementów. Jest to pomnik plenerowy Władysława Hasiora z 1975 roku, zatytułowany Ogniste Ptaki, wykorzystujący wiatr do pełnego odbioru dzieła.
Podobno nad jeziorem Rusałka, w miejscu, gdzie niegdyś była restauracja, ma powstać niewielki hotel z restauracją.
Dziś Park Kasprowicza ograniczony jest ulicami: Juliusza Słowackiego, ks. Piotra Skargi, Stanisława Wyspiańskiego i Bohdana Zaleskiego. Od północy graniczy z Ogrodem Dendrologicznym, od południowego wschodu ze skwerem Jasne Błonia z pięknymi alejami platanów, od zachodu z Ogrodem Różanym, zrewitalizowanym w 2007 roku.
Park Kasprowicza razem z południową częścią Parku Leśnego Arkońskiego, tworzą zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Zespół Parków Kasprowicza - Arkoński" o łącznej powierzchni 96,8 ha. Zespół Parków jest nie tylko głównym zapleczem rekreacji dla mieszkańców Szczecina i turystów, lecz również bogatym źródłem wiedzy przyrodniczej.

Zdjęcia

Szczecin - Park Kasprowicza
Szczecin - Park Kasprowicza, jezioro Rusałka
Szczecin - Park Kasprowicza
Szczecin - Park Kasprowicza, jezioro Rusałka
Szczecin - Park Kasprowicza
Szczecin - Park Kasprowicza

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie