Pomnik Chrystus przybywa do Sławna

Sławno      0 Opinie

Opis

Pomnik przedstawia ubogiego Chrystusa jadącego na ośle, trzymającego w jednej ręce gołębia , w drugiej – krzyżyk. Drugim elementem figuralnym jest Gryf sławieński z szachownicą (element herbu Sławna) i rzeką Wieprzą. Na cokole zamontowana tablica z tekstem w języku polskim i niemieckim „Chrystus przychodzi do Sławna pomnik wg projektu Heinricha von Zitzewitza. Budowa została wsparta finansowo przez Fundację Współpracy Polsko-Niemickiej ze środków Republiki Federalnej Niemiec .” Pomnik odsłonięto 22 maja 2001 roku w obecności rodziny autora. Odlew w brązie oraz montaż pomnika powierzono polskiemu artyście Romualdowi Wiśniewskiemu. Cokół, z kamienia polnego, wykonała sławieńska firma „Hydrogeobudowa”. Płytę wierzchnią pod figury przekazał ksiądz prałat Marian Dziemianko. Pomnik mógł stanąć w mieście dzięki staraniom ówczesnego dyrektora Sławieńskiego Domu Kultury i Derka Steggewentza z Rinteln, inicjatora współpracy pomiędzy miastami. W 2008 roku pomnik zdewastowano. Wyłamano skrzydło Gryfa. W sierpniu 2009r. pomnik został naprawiony przez Romualda Wiśniewskiego na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sławnie i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Wysokość pomnika - 320 cm, szerokość – 100 cm., długość 320 cm.

Zdjęcia

Pomnik Chrystus przybywa do Sławna - www.slawno.pl
Pomnik Chrystus przybywa do Sławna - www.slawno.pl

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie