Brama Koszalińska w Sławnie

Sławno      0 Opinie

Opis

Fundamenty wykonane z kamienia polnego. Budynek założony jest na planie prostokąta ze szkarpami po stronie południowej. W osi głównej znajduje się otwór przejazdu bramnego, zamknięty ostrym łukiem.

Elewacjie północna i południowa, w czterech górnych kondygnacjach, zdobione są sześcioma smukłymi blendami, zamkniętymi łukiem pełnym z opracowanym ślepym maswerkiem. Każda blenda podzielona jest na dwa lancety smukłą laską, zamknięte ostrołukowo. Ponad lancetami znajdują się okrągłe rozety. Elewacje wschodnia z trzema blendami, a zachodnia z dwiema blendami zakończonymi ostrołukowo, opracowane są znacznie skromniej. Z czasem występujące w elewacji strzelnice przerobiono na otwory okienne. W ścianach widoczne są otwory maculcowe. W czasie powstanie obiektu dach był dwuspadowy. Na przełomie XVIII/XIX w. więźbę dachową rozebrano, znisiono szczyty i położono dach czterospadowy, namiotowy, kryty dachówką.

W 1738 r. miejscowy garnizon, po nabyciu bramy od miasta, przeprowadził jej remont i adaptował na warsztaty. Stojące w pobliży bramy czatownie, miasto przebudowało na własny koszt, adaptując na cele mieszkaniowe. W 1913 roku przeprowadzono prace remontowe Bramy Koszalińskiej przeznaczając ją na potrzeby organizacji młodzieżowych. Pękające ściany zabezpieczono żelaznymi ściągami, a ubytki lica uzupełniono współczesną cegłą. Po II wojnie światowej brama służyła Straży Pożarnej do suszenia węży strażackich. W latach 80-tych XX w. bramę przejął Sławieński Dom Kultury, który wykonał nowe pokrycie dachowe, w póżniejszym czasie obiekt otrzymała Naczelna Organizacja Techniczna, która nie zdołała wyremontować planowanego remontu obiektu. Ponownie przejął obiekt Dom Kultury, dzięki któremu udało się zamontować w latach 90-tych XX w. okna. W 2010 roku dokonano drobnych napraw zabezpieczających fundamenty i szkarpy obiektu. Właścicielm obiektu jest Gmina Miasto Sławno.


www.slawno.pl

Zdjęcia

Brama Koszalińska nocą - www.slawno.pl
Brama Koszalińska - www.slawno.pl
Brama Koszalińska - www.slawno.pl
Brama Koszalińska - www.slawno.pl

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie