Pierwszy pomnik trzeciego tysiąclecia

Łężeczki      0 Opinie

Opis

Inicjatorem wystawienia tego pomnika był Akademicki Klub Seniora w Poznaniu. Klub ten założony został w 1963 roku przez Zrzeszenie Studentów Polskich i Międzyuczelniany Oddział PTTK w Poznaniu. Akademicki Klub Seniora poza działalnością charytatywną, pożytecznymi działaniami na rzecz seniorów, ochrony zdrowia, kultury, ekologii, zajmuje się również turystyką i krajoznawstwem.

Członkowie Klubu, chcąc uczcić 10. rocznicę powstania Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, postanowili na terenie parku wznieść stosowny monumencik.
Pomnik zaprojektował Jerzy Stasiewski, wykonał go Zbigniew Wawrzyniak, a członkowie Akademickiego Klubu Seniora spowodowali, że pomnik ten stał się wyjątkowy. Tą wartością dodaną był moment jego odsłonięcia.

Wydarzyło się to 1 stycznia 2001 roku, w ciągu pierwszej minuty po północy. Czas odsłonięcia pomnika obliczony był przez zegar nadzorowany przez Obserwatorium Astrogeodynamiczne w Borówcu k. Kórnika, będące częścią Centrum Badań Kosmicznych PAN. W ten sposób stał się pierwszym pomnikiem na kuli ziemskiej, odsłoniętym w III tysiącleciu.

Sierakowski Park Krajobrazowy również dodał swoją wartość. Na postawienie pomnika wyznaczył punkt widokowy na wzniesieniu, z którego rozpościera się urokliwa panorama wschodniej części Parku Krajobrazowego, szczególnie widok na malownicze jezioro Chrzypskie. Na tym wzniesieniu znajduje się też parking z ławeczkami, co zachęca przejeżdżających do zatrzymania się. A kiedy już się zatrzymają i zachwycą się widokami, to z całą pewnością przyjadą tu ponownie.

Pierwszy pomnik odsłonięty w III tysiącleciu przedstawia grzyba, postawionego na czworobocznym postumencie. Kształt borowika i liczba 63 umieszczona na trzonie grzyba, nawiązują do symboliki Akademickiego Klubu Seniora. Liczba 63 oznacza rok założenia Klubu (1963). Borowik kojarzy się również z grzybowymi lasami Sierakowskiego Parku Krajobrazowego. Między trzonem grzyba i postumentem umieszczone są tablice dotyczące odsłonięcia pomnika.
Cały monument, wykonany ze strzegomskiego granitu, ma wysokość ok. 3 m.

Widok kamiennego borowika w pobliżu wsi Łężeczki nad jeziorem Chrzypskim pokazuje, że można upamiętniać różne wydarzenia z pełną powagą, ale w dowcipny sposób.

Zdjęcia

pierwszy na kuli ziemskiej pomnik odsłonięty w III tysiącleciu
jezioro Chrzypskie
pierwszy na kuli ziemskiej pomnik odsłonięty w III tysiącleciu
jezioro Chrzypskie
pierwszy na kuli ziemskiej pomnik odsłonięty w III tysiącleciu
pierwszy na kuli ziemskiej pomnik odsłonięty w III tysiącleciu

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie