Pałac myśliwski Radziwiłłów w Antoninie

Antonin      0 Opinie

Opis

Pałac myśliwski w Antaninie wzniesiono w latach 1822 - 1824, dla księcia Antoniego Radziwiłła, namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Letnią rezydencję zaprojektował Karl Friedrich Schinkl.

Antoni Radziwiłł był nie tylko politykiem we władzach pruskich, lecz również wielkim miłośnikiem sztuki - rysował, komponował i grał na wiolonczeli. Skomponował muzykę do Fausta Goethego. Często gościł w antonińskim pałacyku osobistości ze świata polityki, kultury i sztuki.

Dwukrotnie, w roku 1827 i 1829, książę Radziwiłł gościł w Antoninie Fryderyka Chopina. Tu młody pianista skomponował kilka swych dzieł, m.in. Poloneza C-dur op.3 na fortepian i wiolonczelę. Na elewacji pałacu umieszczono tablicę upamiętniającą pobyt Chopina w pałacu, a przed wejściem do pałacu postawiono pomnik kompozytora.

Pałacyk do II wojny światowej należał do Radziwiłłów. W 1939 roku książę Michał Radziwiłł podarował go Adolfowi Hitlerowi.
Po wojnie mieścił się tu początkowo ośrodek kolonijny.
W latach 1975 - 1978, staraniem Jerzego Waldorffa, publicysty, krytyka muzycznego i działacza społecznego, przeprowadzono remont zabytku, po czym pełnił on funkcję Domu Pracy Twórczej.

Obecnie w pałacu mieści się hotel i restauracja.

W pałacu w Antoninie odbywają się koncerty i festiwale chopinowskie. Najbardziej znany jest Międzynarodowy Festiwal Chopin w barwach jesieni.

Główna konstrukcja pałacu myśliwskiego w Antoninie wykonana jest z drewna. Ceglane mury obłożono modrzewiowymi belkami, co pozwala sądzić, że jest to budowla całkowicie drewniana. Pałacyk postawiono na kamiennej podmurówce i oszalowano. Elewację pałacu podzielono na kondygnacje ozdobnymi gzymsami.

Antoniński pałac wzniesiono na planie krzyża greckiego. Od głównego korpusu pałacu, któremu nadano kształt oktagonalny, odchodzą cztery skrzydła, niższe od korpusu głównego o jedną kondygnację. Skrzydła pałacu są trzykondygnacyjne, wzniesione na planie kwadratów, nakryte dachami dwuspadowymi z blachy miedzianej.

W jednym ze skrzydeł umieszczono wejście główne do rezydencji i klatkę schodową, wiodącą na wewnętrzne galerie wyższych kondygnacji. W pozostałych skrzydłach znajdują się pokoje.

Korpus główny przykryty jest ośmiospadowym dachem miedzianym, nad którym, wokół wysokiego komina umieszczono galeryjkę widokową.
Wnętrze korpusu głównego stanowi jedna sala, wysoka na pełną wysokość pałacu. Wokół tej sali biegną dwa poziomy galerii, z których są wejścia do skrzydeł bocznych. Na środku tej sali zbudowano piec z dwoma paleniskami i kominem w postaci ogromnej kolumny, podtrzymującej ozdobny strop. Ta ogromna kolumna, na kilku kondygnacjach ozdobiona jest trofeami myśliwskimi.

W pałacu urządzono salonik muzyczny, gdzie zgromadzono pamiątki po wielkim kompozytorze - Fryderyku Chopinie.

Dziś w centralnej sali kominkowej jest sala restauracyjna. Również tutaj odbywają się koncerty. Z sali kominkowej są wyjścia na zewnątrz, na dwa tarasy od strony pięknego ogrodu.

Wokół pałacu rozciąga się 12-hektarowy park angielski ze stawem, strumieniem, romantycznymi mosteczkami oraz z pomnikowymi drzewami. Na stawie, na sztucznej wysepce mieści się symboliczny nagrobek córek księcia Antoniego Radziwiłła - Fryderyki Heleny i Luizy, wykonany z białego marmuru.

Prawdziwa kaplica-mauzoleum książąt Radziwiłłów, gdzie pochowano księcia i jego rodzinę, znajduje się nad jeziorem, po drugiej stronie drogi do Ostrowa Wielkopolskiego.