Kozłowa Góra - raj dla wędkarzy

Piekary Śląskie      0 Opinie

Opis

Kozłowa Góra jest zbiornikiem zaporowym, utworzonym przez spiętrzenie wód Brynicy. Nazwa zbiornika pochodzi od Kozłowej Góry - dzielnicy Piekar Śląskich.

Zbiornik zbudowano w latach 1933 - 1939 dla celów strategicznych i stanowił element umocnień Obszaru Warownego Śląsk. Innymi elementami umocnień były schrony bojowe, stanowiska artylerii czy zapory przeciwczołgowe, których część można do dziś spotkać w okolicach zbiornika Kozłowa Góra.

Po wojnie, w latach 1948 - 1951 zbiornik zaadaptowano do celów wodociągowych, jako rezerwuar wody pitnej. Wybudowano wówczas stację uzdatniania wody, z której korzystały miasta Górnego Śląska. W latach 90. XX wieku zmodernizowano stację uzdatniania wody, wprowadzając zintensyfikowaną, nowoczesną technologię, polegającą na ozonowaniu, koagulacji i filtracji na filtrach antracytowo-piaskowych. Aktualnie wody z Kozłowej Góry kierowane są m.in. do wodociągów Bytomia i Piekar Śląskich.

Przy normalnym poziomie piętrzenia, głębokość maksymalna zbiornika w okolicach tamy wynosi 4,5 m (średnia 2,4 m), długość 3,6 km, średnia szerokość 1,5 km, a długość linii brzegowej wynosi 12,5 km.

Obecnie zbiornik pełni również funkcje przeciwpowodziowe, a jednocześnie jest miejscem wypoczynku i rekreacji. W zalewie i jego otoczeniu rozwinęła się bogata flora i fauna.
Występuje tu roślinność wodna, szuwarowa, łąkowa oraz leśna i zaroślowa. Spośród roślinności wodnej występuje tu rdestnica pływająca oraz rdest ziemnowodny. Na uwagę zasługują szuwary wysokie, w skład których wchodzą byliny. W tej grupie można wyróżnić mannę mielec, szuwar trzcinowy, szuwar wysokopałkowy, szuwar oczeretowy, ponikło błotne, szuwar tatarakowy oraz szuwar szerokopałkowy. Występuje tu również szuwar wysokoturzycowy: turzyca zaostrzona, turzyca dzióbkowata oraz szuwar mozgowy. Okoliczne tereny łąkowe porasta zwartymi łanami trzcinniak piaskowy. Roślinność leśną i zaroślową reprezentują: wierzba wąskolistna, wierzba purpurowa, wierzba krucha oraz łęg wierzbowy. Na wschodnim brzegu zbiornika wodnego rośnie las o charakterze olsu, składający się z olszy czarnej z domieszką brzozy. Występują tu również zadrzewienia z robinią akacjową oraz brzozą brodawkowatą. Krzewy rosnące wokół zalewu, to najczęściej: kruszyna, podrost olszy czarnej oraz wierzba szara.

Takie bogactwo roślinności stwarza dogodne warunki lęgowe dla ptactwa - miejsce to uzyskało status Krajowej Ostoi Ptaków. Wody i zarośla Kozłowej Góry są miejscem rozrodu i odpoczynku podczas przelotów. Z rzadkich ptaków gniazduje tu: perkoz dwuczuby, perkozek, bąk i wiele gatunków siwek. Podczas przelotów zatrzymują się na odpoczynek: nur czarnoszyi, rybołów, czapla siwa, gęś gęgawa oraz bocian czarny.

Zbiornik Kozłowa Góra jest jednym z najatrakcyjniejszych łowisk na Górnym Śląsku. Jest to akwen typowo sandaczowo-leszczowy, ale występują tu również: karp, węgorz, szczupak, amur, lin, płoć, karaś, tołpyga oraz sum. Na terenie zbiornika można łowić zarówno z brzegu, jak i z łódki, którą można wypożyczyć w rybaczówce na zachodnim wale. Zbiornik Kozłowa Góra jest systematycznie zarybiany, a okazy łowione na tym akwenie naprawdę imponujące.

Rekreacyjna funkcja zbiornika ogranicza się, poza wędkarstwem, do treningów Sekcji Kajakowej Uczniowskiego Klubu Sportowego w Świerklańcu. Wał zachodni zbiornika, na którym utworzono trasę krajoznawczo-przyrodniczą, zachęca do wędrówek brzegiem zalewu. Trasa ta jest przedłużeniem ścieżki rowerowo-konnej prowadzącej zalesionym szlakiem z centrum Piekar nad brzeg zbiornika Kozłowa Góra, dzięki czemu można dotrzeć do Parku Świerklanieckiego, gdzie czeka historia, kultura i zabytki. Spacerując w okolicach zbiornika Kozłowa Góra, spotkamy kompleks leśny Dioblina, przełom Brynicy, a na wschodnim brzegu również fortyfikacje Obszaru Warownego Śląsk oraz stuletnią ludową zabudowę z pogranicza zaboru pruskiego i rosyjskiego.

Zdjęcia