Powstanie Morza Bałtyckiego

Pomorze      0 Opinie

Opis

Bałtyk początkowo był zbiorem słodkowodnych jezior, które około 12 tysięcy lat temu na skutek cofającego się lądolodu utworzyły jedno Jezioro Lodowe. Po około dwóch tysiącach lat na terenie obecnej Szwecji rozdzielił się ląd oddzielający morze od oceanu. Wtedy to rwąca rzeka popłynęła na zachód wpadając do morza.

Gdy dopływ wód lodowcowych osłabł, słone wody po raz pierwszy wpłynęły do pra-Bałtyku i powstało morze zwane Yoldiowym. Morze to przetrwało kilkaset lat zanim stało się powtórnie jeziorem, poprzez utratę połączenia z Morzem Północnym. Jezioro to nazwano Jeziorem Anacylusowym. Zmiany te były spowodowane podnoszeniem się ziem Skandynawii.

Przyszło globalne ocieplenie które spowodowało podniesienie się światowego poziomu morskich wód. Wtedy to pra-Bałtyk stał się znowu morzem zwanym Litorynowym. Brzegi jego były bardzo zróżnicowane a lustro wody było cztery metry wyżej niż obecnie. Zaczęły powstawać pierwsze wyspy które z czasem przekształcały się w półwyspy.

Bałtyk zmienia się do dnia dzisiejszego, jeszcze niedawno mierzeja helska była tylko zespołem kilku wysp, a za kilkadziesiąt lat, najprawdopodobniej znajdzie się pod wodą.

Zdjęcia

Morze Bałtyckie
Morze Bałtyckie
Morze Bałtyckie
Morze Bałtyckie
Morze Bałtyckie

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie