Drohiczyn - katedra pw. Trójcy Przenajświętszej

Drohiczyn      0 Opinie

Opis

W 1237 roku książę mazowiecki Konrad osadził w Drohiczynie zakon rycerski braci Dobrzyńskich. Należy przypuszczać, że zbudowali oni tu pierwszy kościół.

W 1253 roku legat papieski - opat messeński arcybiskup Opizon ukoronował w Drohiczynie Daniela Romana Mścisława - księcia halicko-włodzimierskiego Danyłę Romanowicza - na króla Rusi.
Władysław Jagiełło, wielki książę litewski i król Polski, po swoim chrzcie ufundował w 1386 roku kościół parafialny pw. Trójcy Przenajświętszej.

W 1555 roku zbudowano nowy kościół drohiczyński, który został zburzony w 1657 roku przez wojska księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego. Po zniszczeniu miasta i kościoła, parafia drohiczyńska została przekazana zakonowi Jezuitów, którzy założyli tu początkowo szkółkę parafialną. Zakonnicy zbudowali drewniany klasztor, który kilkakrotnie spłonął. W 1668 roku zatwierdzono fundację kolegium ojców Jezuitów przy kościele Trójcy Przenajświętszej. Na początku XVII wieku Jezuici odbudowali kościół i klasztor. W 1747 roku szkoła jezuicka uzyskała rangę kolegium i wówczas wzniesiono nowy gmach Collegium Nobilium, gdzie uczyła się młodzież szlachecka z Podlasia i wschodniego Mazowsza.

21 lipca 1773 roku papież Klemens XIV zlikwidował zakon Jezuitów. Kolegium pojezuickie i parafię w 1774 roku przejął zakon Pijarów. W 1832 roku, w ramach represji po powstaniu listopadowym, władze carskie zamknęły szkołę, a w 1845 roku został zlikwidowany zakon Pijarów.

Parafię, kościół i klasztor przekazano duchowieństwu diecezjalnemu, a gmach kolegium przeszedł pod zarząd świecki. W 1860 roku przeprowadzono gruntowny remont świątyni, a murowaną dzwonnicę zbudowano z cegły z rozebranego skrzydła klasztoru pojezuickiego.

Podczas zaborów kościół Trójcy Przenajświętszej jako jedyny w Drohiczynie nie został zamknięty ani zdewastowany. Dopiero okupacja radziecka w latach 1939 -1941 doprowadziła do zamknięcia i całkowitej dewastacji kościoła. Porąbano barokowe ołtarze, a w świątyni urządzono stajnie. W latach 1941 - 1944 niemieccy okupanci zorganizowali sobie strzelnicę w kościele.
Po wojnie władze kościelne i parafianie włożyli wiele trudu, aby zamienić profanum na sacrum i przywrócić dawny blask świątyni.
Obecnie w dawnych budynkach pojezuickich, od 1950 roku swoją siedzibę ma Kuria Diecezjalna, a od roku 1957 również Wyższe Seminarium Duchowne.

5 czerwca 1991 roku papież Jan Paweł II powołał do istnienia Diecezję Drohiczyńską, a kościół Trójcy Przenajświętszej podniósł do rangi katedry. W czerwcu 1999 roku Ojciec Święty odwiedził katedrę drohiczyńską, gdzie odprawił nabożeństwo.
Katedra Trójcy Przenajświętszej z 1709 roku jest kościołem barokowym, murowanym z cegły. Korpus świątyni jest trójnawowy, czteroprzęsłowy, a jednoprzęsłowe prezbiterium swą szerokością i wysokością równe jest nawie głównej.

Ołtarz główny katedry zbudowany w stylu pseudobarokowym. W głównym polu umieszczony jest obraz Trójcy Świętej, a w zwieńczeniu wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej.

Chór wsparty jest na półkolistych arkadach z barokowym prospektem.
Najciekawszym zabytkiem wyposażenia katedry jest późnorenesansowa chrzcielnica z początku XVII wieku, zwieńczona gzymsem. Kształtem przypomina sześcioboczny kielich dekorowany na czaszy arabeskami. Z dawnego wyposażenia zachował się jeszcze krucyfiks i kilka obrazów.

Zdjęcia

Drohiczyn - prospekt organowy
Drohiczyn - katedra
Drohiczyn - tablica w katedrze
Drohiczyn - dzwonnica i brama wjazdowa
Drohiczyn - wnętrze katedry
Drohiczyn - katedra