Jeziora augustowskie

Augustów      0 Opinie

Opis

Jeziora te są niewątpliwie największą atrakcją Augustowa i okolic. Są to jeziora rynnowe, otoczone Puszczą Augustowską, przez które prowadzi szlak kajakowy i szlak żeglarski (z wyjątkiem jez. Sajno, Sajenek i Stawu Sajenek). Przez jeziora augustowskie prowadzi Kanał Augustowski, łączący dorzecze Niemna (poprzez Czarną Hańczę) z dorzeczem Wisły (poprzez Biebrzę i Narew).

Jezioro Necko swą nazwę wzięło od jaćwieskiego słowa methis - rzucać. Dawne nazwy jeziora to Methis, Miecko. Jezioro o długości 5,4 km, szerokości 850 m i głębokości 25 m, południowo-wschodnim krańcem przylega do Augustowa. Tu właśnie znajduje się najwięcej atrakcji turystycznych, jest tu bulwar spacerowy w parku nad jeziorem, muszla koncertowa, plaża, kąpielisko strzeżone, wypożyczalnia sprzętu pływającego - kajaki, jachty, łodzie motorowe itp. Nad Neckiem jest również przystań statku wycieczkowego, pływającego przez jezioro Necko, Białe, Studzieniczne, Kanałem Augustowskim przez kilka śluz do Paniewa, gdzie znajduje się dwukomorowa śluza kanału. W 1999 roku na jeziorze Necko uruchomiono pierwszy w Polsce wyciąg do nart wodnych, z którego korzystają tysiące miłośników wodnego szaleństwa. Południowy brzeg jeziora to miasto Augustów z licznymi hotelami i ośrodkami wypoczynkowymi. Od wschodu wzdłuż jeziora, przez park, od Augustowa do Białej Góry prowadzi ścieżka rowerowa, oświetlona po zmroku. Na Białej Górze w 1939 roku wzniesiono budynek, w którym do niedawna mieścił się dom wycieczkowy PTTK, obecnie jest tu prywatny hotel Hetman. Nieopodal Białej Góry wpada do Necka Klonownica, zwana Cichą Rzeczką, która łączy Necko z jeziorem Białym. Jest to najkrótsza w Polsce rzeka mająca 800 m długości. Z południowej strony jeziora wypływa rzeka Netta, przechodząca w Kanał Augustowski w kierunku Biebrzy. Północny brzeg to dzika w tym miejscu Puszcza Augustowska. Zachodnia część jeziora nosi nazwę Ślepsk. Jezioro Necko od północy połączone jest z Jeziorem Rospuda Augustowska, które uważane jest za odnogę Necka.

Jezioro Rospuda nazwę swą wywodzi od jaćwieskiego słowa daus-pude, co oznacza mocno naciskająca. Do XIX wieku używano nazwy Dowspuda, która do dziś pozostała nazwą pobliskiej miejscowości. Przyrostek Augustowska pojawia się dla odróżnienia od górnej Rospudy, zwanej Filipowską. Jezioro Rospuda ma 2,6 km długości, 600 m szerokości i 10,5 maksymalnej głębokości. Jezioro to w 100 % otoczone jest lasem. Od północy do jeziora wpływa malownicza rzeka Rospuda. Na wschodnim wysokim brzegu położony jest znany ośrodek turystyczny "Goła Zośka".

Jezioro Białe nazwę swą bierze prawdopodobnie od jasnego koloru wody, który spowodowany jest bardzo jasnym kolorem dna. Być może nazwa jeziora pochodzi od dużej ilości ptactwa wodnego żerującego na jeziorze. Jezioro Białe ma 6 km długości, 1350 m szerokości i 30 m maksymalnej głębokości. Jezioro Białe ma dobrze rozwiniętą linię brzegowa z licznymi zatokami: Wierszowiec, Orzechówka, Tartaczna oraz półwyspami: Lisi Ogon, Ostry Róg, Grzybek, Pień, Dąbek. Jezioro ma wysokie, suche brzegi porośnięte lasem sosnowym - świetne miejsca biwakowe. Od południa do jeziora przylegają wczasowe dzielnice Augustowa oraz miejscowość wczasowa Wojciech, od wschodu miejscowość wypoczynkowa Przewięź, w których są liczne hotele, ośrodki wczasowe, kwatery prywatne i pola namiotowe. Od wschodu jezioro Białe połączone jest śluzą Przewięź z jeziorem Studzienicznym i przez niewielki ciek wodny ze Stawem Wojciech. Od zachodu z jeziora Białego wypływa Klonownica, która wpada do Necka.

Jezioro Studzieniczne nazwę swą bierze od studni, w której według legendy bije źródło cudownej wody, uzdrawiającej choroby oczu. Studnia znajduje się na wyspie nieopodal miejscowości Studzieniczna, położonej na południowo-zachodnim brzegu jeziora. Obok studzienki wzniesiono kapliczkę Najświętszej Maryi Panny, w której umieszczono XVIII wieczny obraz Matki Boskiej Studzienicznej, nieznanego artysty. Obraz wykonany jest na podobieństwo Matki Boskiej Częstochowskiej. W 1920 roku usypano groblę łączącą wyspę ze stałym lądem. Studzieniczna jest głównym miejscem kultu maryjnego diecezji ełckiej. Jezioro Studzieniczne ma 3,45 km długości, 1 km szerokości i 30,5 m maksymalnej głębokości. Dobrze rozwinięta linia brzegowa tworzy liczne zatoki i półwyspy. Brzegi jeziora w 70 % porośnięte są lasem, głównie sosnowym. Brzegi nie są wysokie i występują tu obszary podmokłe. Na jeziorze jest kilka wysp: Lipówek, Janowy Grąd i Brzozowy Grąd, która stanowi rezerwat florystyczny Brzozowy Grąd, chroniący stanowisko storczyka - obuwika pospolitego.Od wschodu jezioro połączone jest kilkusetmetrowym odcinkiem Kanału Augustowskiego ze śluzą Swoboda - w kierunku Czarnej Hańczy. Z zachodniej strony - śluzą Przewięź z jeziorem Białym. Od południa - wąskim przesmykiem łączy się z niewielkim jeziorem Staw Studzieniczański.

Jezioro Sajno nazwę wywodzi od jaćwieskiego słowa soia - oznaczającego rzekę, nurt - przez jezioro prowadzi zauważalny nurt. Jezioro Sajno to największe z jezior augustowskich. Leży na uboczu, poza szlakiem żeglarskim. Długość jeziora wynosi 7,1 km, szerokość - 1,1 km, a głębokość maksymalna - 27 m. Jezioro ma wysokie brzegi, w 90 % porośnięte lasem mieszanym, jedynie zachodnia część jeziora, przy wypływie rzeczki Sajownicy jest podmokła, a brzegi zarośnięte trzciną. Na północnym brzegu znajdują się ośrodki wczasowe, natomiast na południowym brzegu - liczne pola namiotowe. Od północy do Sajna wpływa Kanał Bystry, który przerzuca nadmiar wody z rzeki Netty. Ilość wody reguluje wielozastawkowy jaz pod mostem w Augustowie. Kanał Bystry łączy jezioro Sajno z innymi jeziorami augustowskimi. Od zachodu z jeziora wypływa rzeczka Sajownica, która łączy się w Białobrzegach z Kanałem Augustowskim, natomiast wschodnia krawędź jeziora to sztuczna grobla, usypana w 1897 roku, po której poprowadzono tory kolejowe i szosę. Grobla podzieliła akwen na zachodnią część zwaną jeziorem Sajno i mniejszą, wschodnią część zwaną jeziorem Sajenek.

Jezioro Sajenek ma 1,5 km długości, ok 1 km szerokości i 13 m maksymalnej głębokości. Od zachodu, przesmykiem pod drogą i torami kolejowymi połączone jest z jeziorem Sajno, natomiast od wschodu krótkim przesmykiem - ze Stawem Sajenek.
Staw Sajenek o długości 1,7 km, 300 m szerokości ma maksymalną głębokość 13 m. Nad przesmykiem łączącym jezioro Sajenek ze Stawem Sajenek leży miejscowość wczasowa Sajenek, skąd prowadzi leśna droga do Studzienicznej. od wschodu do jeziora wpada rzeczka Rudawka.
Jezioro Sajno, Sajenek i Staw Sajenek objęte są strefą ciszy.
We wszystkich jeziorach augustowskich wody są bardzo czyste, najczęściej w II klasie czystości. Jeziora otoczone zewsząd Puszczą Augustowską bogatą w grzyby, są miejscem wspaniałego wypoczynku, zarówno stacjonarnego, jak i czynnego. W lasach, w okolicy Augustowa znajduje się kilka rezerwatów przyrody, które warto zobaczyć.