Kanał Augustowski

Augustów      0 Opinie

Opis

Kanał Augustowski łączy Wisłę z Niemnem, pomysł na wybudowanie kanału jest z końca XVIII wieku, a powodem powstania były konflikty celne między Królestwem Polskim, Rosją i Prusami. Natomiast w 1823 roku zaczęła się tak zwana wojna celna. W gdańskim porcie cła były bardzo wysokie, a kanał miał omijać ten szlak wodny.

Pomysłodawcą budowy kanału był Franciszek Ksawery książe Drucki-Lubecki w 1822 roku. Kanał miał łączyć Wisłę z Niemnem poprzez Narew i Biebrzę a następnie wpadać do Bałtyku. W lipcu 1824 roku zatwierdzono projekt a kierownikiem robót, na terenie Polski, był podpułkownik Ignacy Prądzyński. Poza granicami kraju budową kanału zajmowali się rosyjscy budowniczy.

Do roku 1831 budowę prowadziło wojsko podległe Korpusowi Inżynierów. Po upadku Powstania Listopadowego inicjatywę przejął Zarząd Komunikacji Lądowych i Wodnych. Prace wznowiono w 1833 roku. Budowę Kanału Augustowskiego zakończono w 1839 roku i rozpoczęto żeglugę.

Całkowita długość kanału to 101,2 kilometra z czego 80 kilometrów znajduje się na terenie Polski, 17,8 na Białorusi a 3,4 kilometra należy do pasa granicznego. Na kanale powstało 18 śluz z czego 14 jest w Polsce, jedna graniczna i 3 na Białorusi.

Różnica poziomów na całym kanale wynosi 54,0 metry. Dwie największe śluzy: Paniewo dwukomorowa ma różnicę poziomów 6,29 metra a śluza Niemnowo niegdyś trzykomorowa a obecnie czterokomorowa ma różnicę poziomów 9,80 metra.

Kanał Augustowski odegrał ogromną rolę polityczno-gospodarczą, co pozwoliło uniknąć nakładania wysokich ceł przez Prusy. Nie spełnił on jednak nigdy przewidywanej roli szlaku handlowego, co pozwoliło zachować zabytkowy charakter budowy kanału. Większość śluz zachowała swój pierwotny wygląd sprzed 150 lat. Turbiny które podnoszą zastawkę jak i wrota są otwierane ręcznie przez śluzowych.

Obecnie kanał jest malowniczym szlakiem wodnym chętnie odwiedzanym przez turystów. Kanał przebiega przez wyjątkowe tereny Puszczy Augustowskiej gdzie możemy podziwiać wiele cennych okazów flory i fauny. To właśnie tu ojciec święty Jan Paweł II spędzał swój wolny czas.

Dzieje Kanału Augustowskiego możemy poznać w Muzeum Ziemi Augustowskiej w. Dziale Historii Kanału Augustowskiego. Mieści się ono w XIX wiecznym Dworku Prądzyńskiego w Augustowie przy ulicy 29-go listopada 5a.

Zdjęcia

Kanał Augustowski
Kanał Augustowski
Kanał Augustowski
Kanał Augustowski
Kanał Augustowski