Zamek w Białej (Prudnickiej)

Biała      0 Opinie

Opis

Obecny murowany zamek z XVI wieku wzniesiono w stylu wczesnobarokowym z elementami późnorenesansowymi, na miejscu wcześniejszego, średniowiecznego grodu. Zamek pierwotnie łączył się z obwodem murów miejskich.

Inicjatorem wzniesienia zamku w Białej był prawdopodobnie jeden z Piastów opolskich, ponieważ zbudowano go na początku XVI wieku, przed 1532 rokiem, kiedy to Biała była pod panowaniem Piastów.

Początkowo zamek posiadał dwa skrzydła (wschodnie i południowe), zbudowane prostopadle do siebie, które ograniczały niewielki dziedziniec. Obydwa skrzydła zamku posiadały w przyziemiu półkoliste arkady od strony dziedzińca.

Po 1532 roku zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli, a od 1564 roku należał do rodu Prószkowskich - początkowo jako zastaw, a od 1606 roku jako ich własność. Prószkowscy rozbudowali zamek o skrzydło zachodnie, będące przedłużeniem skrzydła wschodniego. Na zachodnim krańcu nowego skrzydła stanęła wysoka wieża.

W 1747 roku Elżbieta Fryderyka, wdowa po Antonim Prószkowskim, sprzedała zamek wraz z posiadłością w Białej Bartłomiejowi Oderfeldowi. Spadkobiercy Oderfelda w 1756 roku sprzedali Białą, która od tej pory znalazła się w rękach Rudolfa Matuschka z Czech.

W 1841 roku kolejnym właścicielem zamku był Ferdynand Rudolf von Gersdorff.

W 1882 roku zamek zakupiło miasto, które przeprowadziło remont posiadłości. Podczas remontu zamurowano arkady, tworząc nowy trakt komunikacyjny wzdłuż XVI-wiecznych skrzydeł. Z tego samego okresu pochodzi również balkon z żelazną balustradą nad wejściem do zachodniego skrzydła.
Od 1878 do 1925 roku w murach zamkowych mieściło się seminarium nauczycielskie, a później żeńska szkoła średnia.

Po II wojnie światowej w zamku miała siedzibę szkoła podstawowa i liceum, a później zabudowania zamkowe służyły firmie Moda Polska jako magazyny.
Od końca XX wieku przez wiele lat obiekt nie jest użytkowany, choć od niedawna podobno jest w prywatnych rękach.

Obecny zamek to budowla dwukondygnacyjna z mieszkalnym poddaszem. Jego trzy skrzydła nakryte są wysokim, dwuspadowym dachem. Zachodni kraniec zamku zamyka czterokondygnacyjna wieża, wzniesiona na planie kwadratu, zwieńczona wysokim, barokowym hełmem z latarnią. W dolnej partii elewacji północnej widoczny jest gotycki wątek muru.

Do wnętrza zamku nie można wejść. Jak widnieje na tablicy informacyjnej, wewnątrz zamku zachowały się sklepienia kolebkowo-krzyżowe.

Zdjęcia

zamek w Białej - skrzydło wschodnie
dawny dziedziniec zamkowy
zamek w Białej - skrzydło południowe
zamek w Białej - skrzydło zachodnie
zamek w Białej - skrzydło południowe, w głębi zachodnie z wieżą