Paczków - ratusz

Paczków      0 Opinie

Opis

W XIII wieku był własnością biskupów wrocławskich, w XIV wieku przeszedł pod zwierzchnictwo Czech, do XVIII wieku był we władaniu Habsburgów, później Hohenzollernów. Po sekularyzacji dóbr biskupich w 1810 roku miasto włączone zostało do powiatu nyskiego. W 1945 roku Paczków powrócił w granice Polski.

W XIII wieku miasto prężnie się rozwijało i już w XIV wieku powstawały cechy rzemieślnicze, a w 1349 roku na rynku postawiono pierwsze zamykane kramy dla piekarzy.

Budowę ratusza na rynku rozpoczęto w 1550 roku, dzięki wsparciu biskupa Baltazara Promnitza. Był to gmach murowany w stylu renesansowym, do którego dostawiono wieżę. Budowę wieży zakończono w 1555 roku.

W 1551 roku Paczków odwiedził książę Ferdynand Legnicki, który przyjmowany był w nowo wybudowanym ratuszu - zapewne w pięknej Sali Rajców.

W latach 1791 - 1902, zanim zbudowano w Paczkowie kościół ewangelicki, właśnie ta sala służyła protestanckim wiernym jako miejsce modlitwy.

Budynek ratusza był wielokrotnie przebudowywany, uzyskując ostatecznie styl klasycystyczny w latach 1821 - 1822. Nad wejściem głównym do ratusza zachował się kartusz z herbem Paczkowa i herbem biskupa Promnitza z 1550 roku.

Po przebudowie ratusza, w latach 1827 - 1835 wybrukowano rynek i większość ulic w obrębie murów miejskich.

Od 1825 roku w pomieszczeniach ratusza mieściła się miejska kasa oszczędnościowa, a w latach 20. XX wieku siedzibę miały różne urzędy: Urząd Elektryfikacyjny, Urząd Mieszkaniowy, Policja oraz oczywiście Magistrat. Dziś zabytkowy budynek ratusza jest siedzibą władzy samorządowej.

Najstarszą i najcenniejszą częścią ratusza jest renesansowa wieża ratuszowa. Jest to jedna z najlepiej zachowanych wież renesansowych na Śląsku. Wzniesiona została w połowie XVI wieku na planie kwadratu, od czwartej kondygnacji oktagonalna. Wysokość wieży wynosi 45 metrów i zawiera dziewięć kondygnacji. Wieża zwieńczona jest attyką i ostrosłupowym hełmem z iglicą. Na wysokości ósmej kondygnacji znajduje się ganek z balustradą, powyżej którego wieża się zwęża, pozostając nadal ośmioboczna. Do wieży ratuszowej prowadzi osobny portal zachodni, a od strony południowej, na wysokości drugiej kondygnacji znajduje się prostokątny taras, przykrywający pomieszczenia na parterze. Elewacja trzeciej kondygnacji dekorowana jest ślepymi arkadami. Wyższe kondygnacje - już ośmioboczne również mają dekorację ślepych arkad.

Na wieży zamontowany jest zegar z mechanizmem z 1858 roku, wyprodukowanym przez znany zakład zegarmistrzowski Carla Weissa z Głogowa. Wieża ratuszowa kryła jeszcze jedną niespodziankę - były w niej zawieszone trzy dzwony z XVIII wieku, które przestały być używane po zainstalowaniu zegara. Były to dzwony: godzinowy, kwadransowy i pożarowy. Dziś są już tylko dwa.

W 1987 roku po raz pierwszy z wieży ratuszowej odtworzono hejnał Paczkowa, skomponowany przez muzyków z Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Na szczycie wieży znajduje się punkt widokowy, udostępniony turystom w sezonie letnim (od maja do września). Po wdrapaniu się wewnątrz wieży po wąskich, krętych, kamiennych schodkach można podziwiać panoramę miasta. A jest co podziwiać, bo Paczków jest bogaty w zabytki.