Gotycki kościół Franciszkanów

Namysłów      0 Opinie

Opis

W roku 1420 wybudowano nowy klasztor przy istniejącym tu kościele, który zapewne zbudowany został w pierwszej połowie XIV wieku (prezbiterium).

Klasztor po przejęciu przez protestantów od 1536 roku użytkowany był jako szpital i magazyn. W połowie XVII wieku został on rekatolizowany. Po wizytacji w 1666 roku stwierdzono, iż kościół zwany „polskim” ma uszkodzone sklepienia i ogólnie jest w złym stanie.

W 1671 roku klasztor ponownie przejęli franciszkanie przybyli z Nysy. Dokonali oni poświęcenia kościoła pod wezwaniem świętego Piotra z Alkantary. W pierwotnym kościele gotyckim wnętrze naw przekształcono na styl barokowy.

Kościół niszczony był przez dwa pożary w 1682 i 1783 roku. W roku następnym został odbudowany i wzbogacony o wieżyczkę i sygnaturkę. Po sekularyzacji od 1810 roku klasztor użytkowany był jako browar, a kościół w 1812 roku zamieniono na magazyn wojskowy.

18 Sierpnia 1982 roku na prośbę Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie, Ministerstwo Kultury i Sztuki przekazało jej na wieczyste użytkowanie zabytkowy kościół franciszkański.

Obecnie jest to kościół parafialny pod wezwaniem św. Franciszka i św. Piotra z Alkantary.