Głogówek - Kolegiata p.w. św. Bartłomieja Apostoła

Głogówek      0 Opinie

Opis

Pierwsza wzmianka o istnieniu parafii w Głogówku pochodzi z 1284 roku. W 1378 roku kościół został podniesiony do godności Kolegiaty.
Obecny kościół ufundował książę opolsko-raciborski Fryderyk w 1350 roku. Został on wzniesiony na miejscu starszej budowli, w stylu gotyckim z dwuwieżową fasadą. W 1428 roku zajazd husycki spustoszył miasto. Wtedy też została zniszczona i rozwiązana kolegiata.

Podczas odbudowy świątyni, w prezbiterium odtworzono sklepienie sieciowe według pierwowzoru. W czasie wielkiego pożaru miasta w 1765 roku spłonął również kościół i bezpowrotnie przepadło bogate wyposażenie świątyni.

Odbudowy kościoła podjęto się w latach 1776 - 1781. Fundatorami odbudowy byli właściciele Głogówka - von Oppersdorffowie. Podczas odbudowy zmieniono wystrój z surowego gotyku na bogaty wystrój barokowy. Twórcami tego dzieła byli: Franciszek Antoni Sebastini, który wszystkie powierzchnie kościoła pokrył polichromiami oraz Jan Józef Schubert, który wykonał dekoracje stiukowe. W świątyni głogóweckiej stworzono w gotyckim wnętrzu nastrój współgrania wszystkich elementów barokowego wystroju: polichromii, rzeźby, snycerki ołtarzy oraz detalu sztukatorskiego. Polichromie Sebastiniego niepostrzeżenie z malowanych przemieniają się w plastyczne stiuki.

W ołtarzu głównym przedstawione jest pełne okrucieństwa Męczeństwo św. Bartłomieja, pędzla Sebastiniego. Na ścianach prezbiterium znajdują się sceny z życia patrona kościoła - św. Bartłomieja. Na ścianie prezbiterium umieszczono również lożę dla rodziny von Oppersdorff.
Przy łuku tęczowym znajdują się bliźniacze, bogato dekorowane konstrukcje ambony i chrzcielnicy.

Po lewej stronie nawy głównej mieści się kaplica św. Kandydy - męczennicy rzymskiej, patronki Głogówka od XVII wieku. Relikwie świętej spoczywają w relikwiarzu wystawionym na ołtarzu kaplicy. Rzeźby znajdujące się w kaplicy: Matka Boska z Dzieciątkiem, św. Jan Ewangelista i św. Jan Chrzciciel, pochodzą z 1499 roku.
Do prezbiterium przylega XVII wieczna kaplica von Oppersdorfów - ówczesnych właścicieli miasta i fundatorów kościoła.