Zamek w Działdowie

Działdowo      0 Opinie

Opis

W pierwszej połowie XIII wieku tereny te znajdowały się pod rządami syna Konrada Mazowieckiego, księcia kujawsko-łęczyckiego Kazimierza, który w 1257 odstąpił je biskupowi chełmińskiemu.
Pod koniec stulecia osadę wraz z okoliczną domeną nabył Zakon Krzyżacki i doceniając jej strategiczne położenie ok. 1306 roku przystąpił tutaj do budowy nowego albo modernizacji pierwotnego umocnienia - staropruskiego, drewnianego jeszcze grodu.
Okres powstania zamku w świetle najnowszych badań archeologicznych datuje się na lata 30-e XIV wieku.
Stawiano go wieloetapowo - etap początkowy to budowa Domu Dużego, zakończona przed 1344, czyli jeszcze przed pierwszą lokacją miasta.
W latach 1344-1383 wymurowano kurtyny z gankiem obronnym otaczające dziedziniec, a także poprzedzoną mostem zwodzonym i strzeżoną przez narożną wieżę nową bramę wjazdową.

Kolejna faza rozbudowy warowni powiązana była ze wzrostem liczebności załogi w związku z podniesieniem rangi Działdowa do stolicy wójtostwa - zbudowano wtedy południowo-wschodnie oraz północno-zachodnie skrzydła mieszkalne, dobudowano piętro spichlerzowe, zmieniono też część podziałów wewnętrznych.

Owe podniesienie rangi oraz rozbudowa granicznej twierdzy były zapewne rezultatem zbrojnego najazdu litewskiego księcia Kiejstuta w 1376, podczas którego zniszczeniu uległo lokowane przez wielkiego mistrza Ludolfa Koeniga miasteczko.
W 1409 zamek udanie przeszedł chrzest bojowy, pierwsze bowiem oblężenie ze strony swego największego wroga - wojsk polskich, pomyślnie przetrwał. Trzymany przez szwajcarskiego wójta Piotra Breiten Landenberger gmach wybronił się z oblężenia zafundowanego mu przez żołnierzy księcia mazowieckiego Bolesława, który poprowadził tędy ekspedycję karną w odwecie za krzywdy wyrządzone przez komtura ostródzkiego Gamrata Pinzenau.
Rok później w okolicach miasta zatrzymała się ciągnąca na Grunwald wielka armia polsko-litewska i przy okazji 12.VII.1410 wysłany przez Jagiełłę niewielki oddział bez walki zajął pozbawioną zbrojnej załogi warownię (Krzyżacy w tym czasie organizowali siły pod Kurzętnikiem).
Po zwycięstwie grunwaldzkim król oddał Działdowo księciu Ziemowitowi Mazowieckiemu, lecz kiedy polska armia 24 września opuściła ziemię pruską, zaledwie dwa dni później pruski rycerz Piotr ze Sławkowa podstępem odbił zamek i przekazał go Zakonowi.
Ruszyła wtedy niemiecka machina zemsty na tych mieszkańcach miasteczka, którzy wcześniej sprzyjali Polakom: utopiono proboszcza oraz wielu innych zwolenników Korony. Sytuacja z zamkiem powtórzyła się w 1414.
Przejęty po 8-dniowym oblężeniu przez wojska Władysława Jagiełły - w rezultacie niespodziewanego, wspomaganego przez wrogo do Polski nastawionych mieszczan, kontrataku szybko powrócił w ręce krzyżackie

Do naszych czasów w bardzo dobrym stanie zachował się główny budynek mieszkalny ze zdobionym szczytem, a także mur obwodowy od strony zachodniej i północnej, przyziemia baszty północnej, relikt bramy wjazdowej oraz dolne partie wieży przybramnej.
Przyziemia skrzydła zachodniego i baszty bramnej niedawno nadbudowano kompozycją tzw nowoczesną, która pasuje tutaj jak lakierki do dresu. Całość wygląda dziwacznie i brzydko. Cieszyć się można jedynie z tego, że wreszcie zabytek ma opiekunów i nie zarasta.
Mieszczą się w nim obecnie urzędy miejskie oraz siedziba burmistrza. Zamek nie jest udostępniony do zwiedzania - w dni powszednie można jedynie wejść na otwarty dla chętnych dziedziniec

Informacje udostępnił Pan Jacek Bednarek - właściciel serwisu ZAMKI POLSKIE http://www.zamkipolskie.com

Zdjęcia

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie