Zamek krzyżacki w Węgorzewie

Wegorzewo      0 Opinie

Opis

Zanim powstał, już w XII wieku istniał na tym terenie gród obronny staropruskiego plemienia Galindów, spalony prawdopodobnie przez wojska krzyżackie około roku 1250. Niemal wiek później w pobliżu zniszczonego grodu Krzyżacy wznieśli własną drewniano-ziemną strażnicę, zwaną Angerburg, której głównym zadaniem była ochrona zagrożonej częstymi najazdami granicy z pogańską Litwą. Założenie to przetrwało zaledwie lat 30, obrócone w perzynę pod ciężarem ofensywy księcia Kiejstuta wiosną 1365 roku. Wyprawy odwetowe wgłąb kraju litewskiego nie przyniosły oczekiwanych efektów i zapewne była to jedna z przyczyn, dla których zdecydowano się umocnić pn.wsch. granicę państwa zakonnego przez budowę kilku nowych, murowanych już, choć niewielkich warowni w Ełku, Giżycku i Węgorzewie.

Nowy zamek powstał na wyspie położonej w rejonie ujścia rzeczki Węgorapy do Jeziora Mamry. Do roku 1469 pełnił on funkcję siedziby urzędnika państwowego niższej rangi - prawdopodobnie wójta lub prokuratora krzyżackiego, nieliczna też była jego załoga, w razie ataku regularnych oddziałów nie będąca w stanie na dłużej stawić czoła nieprzyjacielowi. W okresie wielkich wojen z Polską i Litwą warownia pozostawała na uboczu działań militarnych, te jednak na tyle osłabiły finanse Krzyżaków, że po zakończeniu wojny 13-letniej zmuszeni oni zostali do zastawienia jej braciom Hansowi i Anzelmowi von Tettau jako rekompensatę z tytułu zaległego żołdu. Z czasem zamek stał się własnością prywatną, najpierw rodziny von Tettau, później należał do rodów von Canitz i von Schlieben. Ponownie w ręce Państwa powrócił po roku 1525, gdy w następstwie sekularyzacji zakonu krzyżackiego w jego murach zamieszkał książęcy starosta.

Nieregularny zamek stanowi w swej teraźniejszej formie rezultat licznych przekształceń architektonicznych. W skład istniejących do dziś zabudowań wchodzi jedno krótkie i dwa długie skrzydła mieszkalne, z których pierwsze przylega do basenu portowego, a drugie do głównej ulicy miasta. Od roku 2000 zabytek należy do firmy Donat Sp. z o.o., noszącej się rzekomo z zamiarem otwarcia w nim luksusowego hotelu. Gmach ten obejrzeć można tylko z zewnątrz - zarówno wnętrza jak i pusty, wybrukowany kostką dziedziniec nie są dostępne dla turystów.

Informacje udostępnił Pan Jacek Bednarek - właściciel serwisu ZAMKI POLSKIE http://www.zamkipolskie.com

Zdjęcia

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie