Rezerwat Oświn

Wyskok      0 Opinie

Opis

W 1984 r. rezerwat został wpisany na listę obszarów wodno-błotnych o znaczeniu międzynarodowym (Konwencja Ramsarska) a w 1998 r. na europejską listę ostoi ptaków. Obecnie przygotowywany jest projekt rozporządzenia powiększającego teren chroniony na powierzchnię 1895 ha. Nad Oświnem zobaczyć można liczne gatunki gęsi, kaczek i ptaków siewkowatych oraz skrzydlatych drapieżców m.in. bielika, rybołowa, orzełka włochatego.

Są tutaj także rzadkie raki błotne oraz czarne bociany. W czasie migracji ptaków wędrownych szczególnie cenne okazały się łąki późno koszone, na których niska trawa jest doskonałym miejscem żerowania żurawi i gęsi. Siadają wtedy na takim polu w tysiącach sztuk. I często bywa tak, że gdy patrzy się na łąkę, to wydaje się ona dziwna. Aż w końcu łąka podnosi się do góry i z krzykiem odlatuje.

Na Zielonym Ostrowiu przebywa obecnie 45 koników polskich w całkowicie naturalnych warunkach. Nie mają stajni, ogrodzeń, nie są dokarmiane. W zamian mają do dyspozycji prawie 500 ha łak, pastwisk, bagien i zagajników.

Dwa konkurujące ze sobą stada podzieliły teren między siebie i kształtują krajobraz wydeptujac i zgryzając krzewy i siewki drzew, tworząc otwartą przestrzeń dla migrujacego ptactwa. Pierwsze stado pasie się na łakach tuż przy granicy z Rosją. Przewodzi mu ogier Namorzyniec. Drugie, pod wodza Morusa, można spotkać nad jeziorem. Całość stanowi istotną rezerwę genetyczną jedynej rodzimej rasy koni prymitywnych i w kraju jest drugim co do wielkości stadem żyjącym na wolności. Jego unikalność doceniło Ministerstwo Rolnictwa nadając hodowli status zachowawczej.

J.M.

Zdjęcia

Po drodze do rezerwatu Oświn, warto zatrzymać się przed XV wiecznym kościołem w miejscowości Wegielsztyn
Na terenie rezerwatu zachowały się jeszcze rysy starej zabudowy tego regionu
Rezerwat Oświn. Jedno z niewielu miejsc na Mazurach które oparło się wszechobecnej cywilizacji
Na terenie rezerwatu znajdziecie też miejsca w których można spożyć np. przygotowany przez siebie posiłek radując swoje oczy przepięknymi widokami

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie