Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej

Żytkiejmy      0 Opinie

Opis

Legendarna Puszcza Romincka przecięta jest granicą Polski i Obwodu Kaliningradzkiego. Z liczącego 37 tys. ha jej obszaru, tylko 33 proc. leży po stronie polskiej, reszta należy do Rosji. Utworzono tu pięć rezerwatów przyrody. Są to: Dziki Kąt, Czerwona Struga, Mechacz Wielki, Boczki, Żytkiejmska Struga. Można tu spotkać wiele unikalnych roślin i zwierząt, choćby jelenie, łosie, wilki, a nawet rysia, czarnego bociana, orła bielika.

Niegdyś Puszcza Romincka była rewirem łowieckim cesarza Wilhelma II, który każdego ubitego przez siebie jelenia upamiętniał kamieniem opatrzonym okolicznościowym napisem. Znaczącym dla regionu wydarzeniem stało się powołanie 14 stycznia 1998 r. Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Jego powierzchnia wynosi 14620 ha i dodatkowo otulina 8500 ha.

Południową granicą parku jest nieczynna linia kolejowa biegnąca z Gołdapi do Żytkiejm. Jest to drugi, obok Suwalskiego Parku Krajobrazowego, park na terenie Suwalszczyzny. Rosyjska część Puszczy od 1994 r. jest rezerwatem (zakaźnikiem) o pow. ok. 32 tys. ha o nazwie Wisztynieckij. Specjalnie chronione są, jako pomniki przyrody: 14-kilometrowy odcinek Błędzianki (Krasnaja) i Jez. Wisztynieckie.

W przyszłości projektowane jest stworzenie transgranicznego obszaru chronionego, obejmującego całą puszczę i przylegający do niej, leżący na stronie litewskiej - Wisztyniecki Park Regionalny. Do tego międzynarodowego parku krajobrazowego zostałby również włączony powiększony Suwalski PK.

Biuro Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej mieści się w Żytkiejmach -

19-505 Żytkiejmy,
gm. Dubeninki,

ul. Szkolna 1,

tel./fax. (087) 615 97 27.

Utworzono: 1998 r.
Powierzchnia: 14 620 ha + 8 500 ha otuliny
Największa rzeka: Błędzianka
Ilość rezerwatów: 5
Pokrycie terenami leśnymi: 80% powierzchni

Zdjęcia

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie