Znajdź atrakcje po kategorii

Wynik szukania dla kategorii: Rezerwaty przyrody, Warmińsko Mazurskie

Las Miejski w Giżycku 9.3

Las Miejski w Giżycku

Rezerwaty przyrody 1 Opinie

W XVII wieku prawie każde miasto posiadało las. Drewno pozyskiwane z jego zasobów wykorzystywano przede wszystkim na opał, budowę domów i zabudowań gospodarczych.

Giżycko

Rezerwat Źródeł Rzeki Łyny 9.3

Rezerwat Źródeł Rzeki Łyny

Rezerwaty przyrody

Rezerwat powstał z inicjatywy profesora Romana Kobendza w 1950 roku, który zbadał i określił zjawisko erozji źródliskowej która występuje na tym terenie.

Łyna

Puszcza Borecka 9.3

Puszcza Borecka

Rezerwaty przyrody

Puszcza Borecka jest niezwykłym zakątkiem w północno-wschodniej Polsce, gdzie możemy znaleźć malownicze krajobrazy, zetknąć się z atmosferą pradawnych puszcz Jaćwingów i Prusów.

Borki

Rezerwat Łuknajno 9.3

Rezerwat Łuknajno

Rezerwaty przyrody 1 Opinie

Położone ok. 5 km od Mikołajek jezioro Łuknajno, jest jedną z najważniejszych europejskich ostoi ptactwa wodnego.

Łuknajno

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej 9.3

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej

Rezerwaty przyrody

Lasy zajmują około 31 proc. ziemi gołdapskiej. Zwartymi kompleksami leśnymi są: Puszcza Romincka, Lasy Skaliskie i północny fragment Puszczy Boreckiej.

Żytkiejmy

Park Dzikich Zwierząt Kadzidłowo 9.3

Park Dzikich Zwierząt Kadzidłowo

Rezerwaty przyrody

Park Dzikich Zwierząt Kadzidłowo znajduje się na terenie Puszczy Piskiej. Celem Parku jest umożliwienie poznania przede wszystkim gatunków rodzimych.

Kadzidłowo

Rezerwat Oświn 9.3

Rezerwat Oświn

Rezerwaty przyrody

Jezioro Oświn wraz z otaczającymi je łąkami i lasami w 1956 r. zostało objęte ochroną rezerwatową w celu ochrony naturalnego środowiska gniazdowania licznych gatunków ptactwa wodno-błotnego oraz swoistej szaty roślinnej.

Wyskok

Mazurski Park Krajobrazowy 9.3

Mazurski Park Krajobrazowy

Rezerwaty przyrody

Mazurski Park Krajobrazowy został utworzony w grudniu 1977 r. w celu zachowania wartości przyrodniczych, kulturowych i historycznych tego obszaru dla potrzeb nauki, dydaktyki i turystyki.

Pisz

Rezerwat Bagna Nietlickie 9.3

Rezerwat Bagna Nietlickie

Rezerwaty przyrody

W przeszłości obszar bagien był znacznie większy i rozciągał się między jeziorami Buwełno (na wschodzie) aż niemal po Jezioro Jagodne (na zachodzie).

Marcinowa Wola

Rezerwat Wzgórza Piłackie 9.3

Rezerwat Wzgórza Piłackie

Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody Piłackie Wzgórza - położony jest w województwie warmińsko mazurskim, w gminie Pozezdrze, nadleśnictwie Borki . Akt powołujący rezerwat ukazał się w MP nr 17, poz. 120 z 30.05.1989 r.

Kuty