Zespół pałacowo - parkowy UBLIK

Ublik      0 Opinie

Opis

wieś z pozostałościami zespołu dworskiego z połowy XIX wieku - a także parkiem, ogrodzeniem z bramą cmentarza z XIX wieku.

Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1538r., kiedy wyznaczono granicę majątku między Piankami, wsią Buwełno, Stoczki i jeziorem Ublik. Przywilej książę Albrecht nadał w 1539r. staroście ełckiemu Krzysztofowi von Zedwitzowi na prawie lennym, choć nie określono bliżej wielkości nadania. Po śmierci Krzysztofa majątek ten przypadł mężowi najstarszej jego córki Zuzanny - Antoniemu von Lehwaldowi, kolejnemu staroście ełckiemu, o czym oznajmił książę Albrecht w 1557r. Antoni von Lehwald otrzymał wkrótce (1565r.) dodatkowo dwa małe jeziorka oraz 5 łanów i 20 morgów pomiędzy Sumkami, Piankami, Odojami, a Rzeźnikami (Rząśniki), także na prawie lennym. Książe Albrecht pozwolił mu nadto na budowę małego młyna (były to jeziorka zwane Kociołek i Przerosła, a młyn leżał w Suchej). Dobra w samym Ubliku liczyły potem 18 łanów, a cały klucz 95 łanów i 20 morgów.

Dawny zespól pałacowo-parkowy z rozległą częścią gospodarczą usytuowany w urokliwym miejscu, na wysokim wzniesieniu nad brzegami jeziora Ublik Wielki. Siedziba rozległych dóbr, do których w latach 20-XX. należało 5 folwarków, leśniczówka, rybaczówka, 1524 ha ziemi. W majątku funkcjonowała gorzelnia, suszarnia ziemniaków, prowadzono hodowlę koni gorącokrwistych oraz bydła. W tym czasie dobra były własnością rodu Engelmann.

Od lat trzydziestych do 1944 r. mieścił się tu pensjonat Wehrmachtu. Częściowo zachowane zabudowania założenia pochodzą z lat 1848-1917. Poważnie przebudowany pałac zatracił cechy zabytku (pozostały jedynie półwtopione pary kolumn z dawnego frontonu), zachowała się istniejąca architektonicznie oficyna pałacowa z podcieniem arkadowym. Park jedynie częściowo, gdyż na jego terenie założono współcześnie boiska sportowe. Zachowała się dość dobrze część dawnych zabudowań gospodarczych.

Obecnie na terenie dawnego założenia mieści się ośrodek wypoczynkowy. Niegdyś dwór ten należał do Heglowskich, w XVIII w. do Konarskich. Leży on na wysokim brzegu, otoczonego lasami jeziora Ublik Wielki – Ublik See), które należy do oddalonej 3 km karczmy Stoczki - Stockie lub Stoczek (Stotzken).

Droga wiedzie po części starym lasem, po części aleją lipową i bukową z ładnymi widokami na jezioro. Szczególnie malowniczo przedstawia się zagroda Wyłudki (Wyludtken) położona wysoko na skraju urwiska. Jest to ulubiony cel wycieczek mieszkańców Giżycka (Lecu) i Orzysza, a Niemcy ten zakątek nazwali "Orzyską Szwajcarią" (Aryser Schweiz).

Piękne Lasy Ublickie (Ublicker Wald), które ciągną się 6 km na zachód od gościńca aż do leżącej na południowym końcu jeziora Buwełno wioski Cierzpięty - (której nazwę Czerspienten Niemcy w ostatnich latach zmienili na Sehohe) - są godne zwiedzenia z tego powodu, że są tu reprezentowane wszystkie okazy flory: jodły, świerki, buki, dęby, jesiony, brzozy, osiki, graby i inne.

Źródło http://www.ublik.pl

Zdjęcia

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie