Pałac Bałoszyce

Bałoszyce      0 Opinie

Opis

Bałoszyce(pod nazwą Belczicz) po raz pierwszy wymienione zostały w 1315r. w dokumencie określającym granice Jakubowa Kisielickiego.
Źródła historyczne podają, że w XVII wieku Baltazar von Brunneck ożenił się z Heleną von Schlubhut z Gałdowa która majątek bałoszycki wniosła do tego małżeństwa.

W 1850r. ówczesny właściciel - Magnus von Brunneck przebudował dwór w stylu neogotyku angielskiego według planów Luisa Rungego który wzorował się na zamku Babelsberg w Poczdamie. W I połowie XIX w. majątek w Bałoszycach znakomicie prosperował dzięki produkcji gorzałki i hodowli szlachetnych ras owiec – merynosów, oprócz owiec Bałoszyce słynęły z hodowli koni albinosów szlachetnej krwi.

Przedstawiciele rodu Brunnecków zajmowali ważne stanowiska wojskowe i państwowe np. Wilhelm Magnus von Brunneck był majorem i gubernatorem Królewca, Kłajpedy i Pilawy, inspektorem generalnym wszystkich wschodnio-pruskich pułków, w 1805r. został marszałkiem polnym, Magnus Roland Hrabia von Brunneck był pierwszym burrgrabią zamkowym w Malborku, a w 1900r. podniesiono go do stanu hrabiowskiego, był członkiem Konwentu Zakonu Joannitów. Ostatni właściciel Bałoszyc hrabia Manfred von Brunneck został w 1907r. Starostą Królewca, a od 1916r. był wojewodą Prus Wschodnich, za działalność w kulturze i w nauce otrzymał z Uniwersytetu w Królewcu tytuł: Dr. H.c. , trzy razy panowie von Brunneck byli długoletnimi starostami suskimi. Majątek bałoszycki w rękach rodów Brunnecków pozostawał do 1945r.

Po II wojnie światowej mieścił się w nim Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej, w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia wykonano gruntowny remont i Pałac zaadaptowano na ośrodek wypoczynkowy. W 2002r. Pałac wraz z zabudowaniami gospodarczymi znajdującymi się na powierzchni 13,5 ha został sprzedany prywatnym właścicielom, którzy po modernizacji utrzymali funkcję hotelową obiektu..

Niezwykłą osobliwością parku w Bałoszycach jest czakram bieli.
25 maja 2005r znana polska radiestetka Pani mgr inż. arch.mistrz radiestezji Alicja Rospond
z Gdańska odkryła w odległości 50m od pałacu w parku czakram bieli, który posiada bardzo silną pozytywną energię (siła tej energii porównywalna jest do siły czakramu wawelskiego)
Jest on otoczony 5-cioma starymi drzewami, co świadczy, że poprzedni mieszkańcy Pałacu musieli o tym wiedzieć jednak wiedzę zabrali najprawdopodobniej wyjeżdżając do Niemiec w czasie gdy zbliżał się front rosyjski. O tym, że czakram był znany w przeszłości może świadczyć również fakt długiego życia poprzednich właścicieli, wiedza ta jednak najprawdopodobniej była rodową tajemnicą, którą my z kolei staramy się upublicznić aby korzyści płynące dla zdrowia mogły być doświadczane przez wielu potrzebujących ludzi.
„Czakram” oznacza dosłownie „kwiat lotosu”, czyli inaczej siódmy kamień szczęśliwy, miejsce mocy lub „ognisko sił tajemnych” To takie miejsce, w którym koncentruje się energia Kuli Ziemskiej i Kosmosu. Nawet krótkie przebywanie w jego zasięgu przynosi uczucie odprężenia i wypoczynku lub może prowadzić do ustąpienia różnych dolegliwości.
Niektórzy wierzą, że energia czakramu powoduje wzrost sił witalnych i sprawności seksualnych.

KONTAKT:
Bałoszyce 25
14-240 Susz

telefon
+48.55 278 07 40
+48.55 278 07 40
e-mail info@palacbaloszyce.pl

Zdjęcia

Pałac w Bałoszycach prezentuje sie imponująco z każdej strony
Pałac w Bałoszycach prezentuje sie imponująco z każdej strony ale z lotu ptaka wyglada najpiekniej

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie