Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Kętrzyn      0 Opinie

Opis

Muzeum założone zostało w 1946 roku. Jest jednym z najstarszych muzeów na terenie Warmii i Mazur. Ze względu na charakter posiadanych zbiorów oraz pełnioną w regionie funkcję, placówka zawsze miała charakter muzeum regionalnego. Od wielu lat muzeum gromadzi zbiory związane z dziejami regionu, organizuje wystawy i we współpracy ze szkołami prowadzi edukację regionalną. Realizowane są tu także programy badawcze i edukacyjne finansowane z funduszy przeznaczonych przez Ministerstwa i Agendy rządowe. Muzeum jest także organizatorem Jarmarku Średniowiecznego świętego Jakuba, który odbywa się co roku 25 lipca.

W zbiorach muzealnych znajdują się między innymi interesująca kolekcja późnogotyckich rzeźb z początku XVI wieku, obrazy, portrety, rzemiosło artystyczne i meble z XVII - XIX wieku. Pochodząca z Kętrzyna rzeźba świętego Jakuba Starszego z około 1515 roku, zaliczana jest do grupy najpiękniejszych rzeźb późnogotyckich z państwa Zakonu Krzyżackiego. Godny uwagi jest także zbiór epitafiów i chorągwi pogrzebowych z jedyną w Europie dziecięcą chorągwią pogrzebową trzyletniego Potho zu Eulenburg (1664) i blaszaną chorągwią Frydryk Von der Gröbena (1712), walczącego u boku polskiego króla Jana III Sobieskiego w bitwie pod Wiedniem w 1683 roku.

Wyjątkowo bogaty jest także zbiór skrzyń posagowych z XVII - XIX wieku. Odrestaurowano ostatnio bogato rzeźbioną skrzynię z początku XVII wieku z herbami rodzin von Rautter i zu Dohna z pałacu w Drogoszach. Należy ona do najstarszych tego typu zabytków z dawnych Prus Książęcych. Najciekawszym nowym nabytkiem muzeum jest pruska kultowa rzeźba kamienna z X - XI wieku, znaleziona w 2007 roku, w czasie badań grodziska w okolicach Kętrzyna. Jest to jedyna jak dotychczas wczesnośredniowieczna rzeźba „baby” z terenu Prus odnaleziona w trakcie badań archeologicznych.

W bibliotece muzealnej i archiwum znajduje się bogaty księgozbiór o tematyce religijnej i zbiór dokumentów z dawnego archiwum miejskiego.

Muzeum mieści się w zamku krzyżackim przy placu Zamkowym 1
Cena biletu normalnego wynosi 5 złotych.

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie