Legenda o giżyckim herbie

Giżycko      0 Opinie

Opis

Dawno dawno temu, za czasów naszych pra pra dziadków, kiedy to ziemie te należały do Prus, Giżycko było jeszcze wsią, która rozwinęła się przy zamku krzyżackim i nosiła nazwę Nowej Wsi. Miejscowość rozwijała się prężnie, a to za sprawą rybołówstwa i rolnictwa.

Pewnego zimnego i deszczowego dnia, pruski książę, który sprawował wówczas władzę nad Mazurami, wybrał się na polowanie. Polowanie trwało długo i było bardzo obfite w zwierzynę. Kiedy książę był już znużony i przemoknięty trafił w lasy w pobliżu Nowej Wsi. Zobaczywszy zabudowania, książę pośpieszył do pobliskiej karczmy aby się ogrzać i posilić.

Karczmarka, widząc któż do nich zawitał, wyszukała ozdobny błękitny talerz, na którym podała posiłek. A były to trzy pięknie wypieczone, dorodne leszcze. Książę zjadł ze smakiem cały obiad, ale musiał być bardzo głodny bo bardzo posmakowały mu mazurskie ościste leszcze.

Po powrocie do siebie książę aby uczcić pamięć pobytu w Nowej Wsi i tutejszą gościnność, nadał osadzie prawa miejskie, a herbem ustanowił trzy leszcze na błękitnej tarczy. Wówczas to miasto zostało nazwane Lec. Ponad pół wieku temu nazwę zmieniono na Giżycko, lecz herb a w nim trzy leszcze pozostały.

Dziś, trzy leszcze oprócz herbu, możemy spotkać na fontannie giżyckiej przy ulicy Pocztowej.