Kościół Ewangelicki w Giżycku

Giżycko      0 Opinie

Opis

Odbudowany dopiero w 1709 roku uległ kolejnemu zniszczeniu w groźnym pożarze, który tym razem ogarnął 2/3 miasta Giżycka. Działo się to w nocy 3 kwietnia 1822 roku. W ciągu 4 godzin w popiół i ruiny zamienionych zostało 205 budynków w całym mieście. Opłakany był stan setek bezdomnych rodzin pogorzelców.

Na odbudowę Kościoła zbierano ofiary przez okres 4 lat. Wreszcie 11 maja 1826 roku został założony kamień węgielny pod budowę nowego Kościoła. Na dokumencie wmurowanym w fundamenty Kościoła znajdują się słowa:Boże Wszechmogący, chroń tę świątynię, której budowę rozpoczynamy. Zachowaj ją przez następne stulecia przed podobnym nieszczęściem, jakie tu miało miejsce w nocy 3 kwietnia 1822 roku.Budowa trwała tylko półtora roku.
Wybudowano piękny Kościół w stylu neoklasycystycznym, wg projektu sławnego wówczas w Europie architekta z Berlina Karla Fryderyka Schinkela. Uroczystość poświęcenia tej świątyni miała miejsce w niedzielę, dnia 16 września 1827 roku. Odbyły się wtedy dwa nabożeństwa. W czasie pierwszego - w języku niemieckim - kazanie wygłosił budowniczy Kościoła ks. M. Gregorovius. Pół godziny później odbyło się uroczyste nabożeństwo w języku polskim, w czasie którego kazanie wygłosił ks. Pawlik. Razem w uroczystościach wzięło udział 13 księży i tysiące wiernych.

Od roku 1962 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Giżycku obejmuje teren miasta Węgorzewa, Wydmin i Pozezdrza w których to miejscowościach regularnie odbywają się nabożeństwa ewangelickie w filialnych kaplicach. Także w Kościele giżyckim w każdą niedzielę o godz. 11:00 odbywają się nabożeństwa, zaś w miesiącach od maja do września dodatkowo parafia organizuje nabożeństwa w języku niemieckim o godz. 9:30, dla turystów przebywających w naszym mieście

Najgłośniej o Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Giżycku stało się za sprawą wszystkich tych, którzy przyczynili się do tego, aby w Giżycku rozbrzmiewała muzyka organowa. Pomysłodawcą i gospodarzem Giżyckich Koncertów Organowych był Proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Giżycku Ks. Janusz Jagucki - obecny Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Zaproponował on koncerty
w swoim kościele chcąc wykorzystać walory dźwiękowe istniejących tam organów, a tym samym poszerzyć grono słuchaczy o ludzi z poza parafii.
Jak wspomina dzisiaj J.E Ks. Bp Jagucki w tamtych czasach nikt nie chciał rozmawiać z księdzem na temat zorganizowania koncertów. Jednak pomysł był na tyle atrakcyjny, iż zaczął przekonywać innych i zyskał poparcie władz miejskich Giżycka oraz Suwalskiego Towarzystwa Miłośników Muzyki (od 1981 roku Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego).
W programowym przygotowaniu koncertów pomoc zaoferował wówczas dyrektor Krajowego Biura Koncertowego Zbigniew Pawlicki.

Pierwszą próbą i testem dla organizatorów i giżyckiej publiczności, gdyż miasto nie miało poważniejszych tradycji kulturalnych, stał się występ 25 kwietnia 1978 roku Poznańskiego chóru Polskie Słowiki pod dyrekcją Jerzego Kurczewskiego. Próba ta zakończyła się pełnym powodzeniem.
Po koncercie w Gazecie Współczesnej Lucjan Drab napisał: Było to niewątpliwie jedno z najbardziej interesujących wydarzeń kulturalnych ostatnich lat. Koncertu wysłuchało około ośmiuset mieszkańców Giżycka i okolic.

Ten pierwszy występ potwierdził celowość planowanych koncertów, także organizatorzy z większą wiarą przystąpili do urzeczywistniania pomysłu.
17 VI 1978 roku pierwsze Giżyckie Koncerty Organowe zaingurował jeden z najwybitniejszych polskich organomistrzów Józef Serafin oraz Zespół Muzyki Dawnej prowadzony przez Kazimierza Piwkowskiego, grający na zrekonstruowanych kopiach dawnych instrumentów. Od tego czasu Koncerty odbywają się do dnia dzisiejszego, ciesząc mieszkańców miasta, jak i licznie przybyłych turystów. Wśród występujących na giżyckich koncertach byli sławni artyści z Polski i zagranicy.

Grali tu między innymi: prof. Andrzej Chorasiński, Joachim Grubich, Feliks Rączkowski, Duńczyk Knud Vad, Belg Hubert Schoonbroodt, na trąbce Stefan Handryś, na skrzypcach Krzysztof Jachowicz. Śpiewała w giżyckim Kościele Stefania Woytowicz, Jadwiga Rappe czy Krystyna Szostek-Radkowa. Występy Zespołów Muzyki Cerkiewnej pod dyrekcją Jerzego Szubraka czy innych chórów cieszyły się zawsze dużym powdzeniem.

Osobami, które przyczyniły się również do stworzenia i trwania koncertów była z ramienia władz miasta Irena Bernatowicz i Paweł Wawrzyniak z Suwalskiego Towarzystawa Muzycznego im. Emila Młynarskiego.

Pełna informacja o parafii, mszach, koncertach dostepna jest na stronie
.http://gizycko.luteranie.pl/

Zdjęcia

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie