Frombork - Bazylika Archikatedralna

Frombork      0 Opinie

Opis

Obecna świątynia została wzniesiona na fundamentach poprzedniej katedry w latach 1329 -1388 według projektu Liphardusa Daddeln. Katedra niejednokrotnie ucierpiała, ale nigdy nie została zburzona, dzięki czemu zachowała swą pierwotną gotycką formę. Przez wieki nazywano ją jedyną polską katedrą nad morzem.
Świątynia jest budowlą gotycką, murowaną z czerwonej cegły. Kościół ten jest ośmioprzęsłową, trójnawową halą z pięcioprzęsłowym, wydłużonym, prosto zamkniętym prezbiterium.
Korpus katedry ma cztery wbudowane do wewnątrz, ośmioboczne wieże narożne, które przenikają przez dach, Nakryte są wysokimi iglicami. Na kalenicy korpusu znajduje się późnogotycka, ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę, a na środku kalenicy - wieża zegarowa, którą dobudowano pod koniec XVIII wieku. Jest to ośmioboczna, dwulatarniowa wieżyczka, przykryta kopulastym hełmem. Iglica z kulą zakończona jest chorągiewką z herbem Kapituły Warmińskiej.

W XVI wieku dobudowano również kaplicę św. Jerzego, zwaną kaplicą polską, ponieważ od 1639 roku do XIX wieku odprawiano w niej nabożeństwa dla ludności polskiej.
W I połowie XVIII wieku dobudowano także barokową kaplicę Zbawiciela, ufundowaną przez biskupa warmińskiego Krzysztofa Szembeka.
Zachodnia fasada świątyni jest pięknie zakomponowana i bogato dekorowana gotyckimi detalami architektonicznymi. Poprzedza ją obszerna kruchta zwieńczona attyką.
Katedra przykryta jest ceramicznym dachem dwuspadowym.

Wnętrze katedry jest wysklepione sklepieniami żebrowymi i gwiaździstymi. Zatraciło jednak swój gotycki charakter. Pod koniec XIX wieku została wykonana neogotycka polichromia i tylko ocalały fragment malowidła w prezbiterium świadczy o średniowiecznym klimacie katedry.

Wczesnobarokowy wystrój świątyni powstał po zniszczeniu wnętrza przez Szwedów.
Obecny późnogotycki ołtarz główny z połowy XVIII wieku wykonany jest z czarnego, białego i różowego marmuru wg projektu Franciszka Placidiego. Do naszych czasów zachowały się 23 ołtarze usytuowane w nawie głównej, nawach bocznych, przy łuku tęczowym, przy filarach i w obu kaplicach. Rokokowa ambona z 1785 roku wykonana została przez Andrzeja Szmidta.
Obecne organy zostały skonstruowane przez Daniela Nidrowskiego z Gdańska w 1684 roku. Powstał wtedy również barokowy prospekt organowy i chór muzyczny.
Stalle kanonickie w prezbiterium pochodzą z lat 1734 -1738. Zostały ufundowane przez biskupów Teodora Potockiego i Krzysztofa Szembeka.

W katedrze zachowały się płyty nagrobne, epitafia i nagrobki kanonickie z różnych okresów. Na uwagę zasługuje epitafium kanonika Bartłomieja Boreschowa z 1426 roku malowane na desce - uznawane za perłę malarstwa. Tu również znajduje się epitafium Mikołaja Kopernika, ponieważ to właśnie we Fromborku został pochowany słynny astronom, kanonik kapituły warmińskiej.
W katedrze warmińskiej co roku odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki organowej.
Cały kompleks Wzgórza Katedralnego jest udostępniony do zwiedzania.

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie