Inscenizacja bitwy pod Wopławkami

Wopławki      0 Opinie

Opis

W tej bitwie mają pewną wygraną. Litwini, niestety będą musieli wychylić czarę goryczy i poczekać cierpliwie do kolejnej inscenizacji grunwaldzkiej aby cieszyć się zwycięstwem
Nieopodal wsi Wopławki gm. Ketrzyn, znajduje się „Krwawa Góra”. Ta góra i jej okolice były świadkiem krwawych wydarzeń z 1311 roku.

Na przedwiośniu, w czasie zapustów, pod Wopławkami doszło do bitwy, okrzykniętej bitwą stulecia, pomiędzy rycerzami Zakonu krzyżackiego dowodzonymi przez wielkiego komtura Henryka von Plötzkau, a wojami litewskimi dowodzonymi przez księcia litewskiego Witenesa. (Witenes był starszym bratem księcia Giedymina, który był z kolei dziadkiem króla Władysława Jagiełły).

Jak pisał autor „Kroniki mistrzów pruskich” Marcin Maurinius, około 4000 wojów litewskich wracało z łupieskiej wyprawy na Warmię, gdzie z pogańską srogością ludzi pomordowali, kościoły złupili a nawet miasto Lidzbark spalili, prowadząc ze sobą 1200 jeńców, zatrzymali się na odpoczynek w ziemi barteńskiej.. W obozowisku pod Wopławkami książę Witenes „krześcijanom urągał, mówiąc: Gdzież jest wasz Bóg, aby was ratował, jako bogowie naszy nam pomogli?” W dniu 18 kwietnia (inni kronikarze podają datę 28 kwietnia) wielki komtur Henryk von Plötzkau z rycerzami zakonnymi napadł na wojów litewskich i po trzykrotnym przypuszczeniu szturmu na ich obozowisko rozgromił najeźdźców. Wspomniany wcześniej kronikarz tak opisuje przebieg bitwy: „tam Litwę posiekli, drugie powiesili, a ostatek w jeziorze potopili„. Nie wszyscy Litwini jednak zginęli.
Książę Witenes z bitwy uszedł cało, zmarł w 1316 r., porażony piorunem. Jak podaje inny kronikarz z pola bitwy zbiec miało 1000 Litwinów a bitwa od obozu na „Krwawej Górze”, obok osady Góry, musiała się przemieszczać w kierunku jeziora Mój.

W jeziorze miały być utopione przez Litwinów naczynia liturgiczne pochodzące z obrabowanych kościołów.

ORGANIZATORAMI INSCENIZACJI SĄ:

- Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej
- Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne Gminy Kętrzyn
- Wopławskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej INTEGRACJA
- Lokalna Grupa Działania BARCJA
- Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Kętrzyn
- Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie
- Nieformalna grupa kętrzyńskich rycerzy: Radosław Krychniak, Marcin Waszkielis
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie
- Stadnina Ogierów w Kętrzynie
- Stowarzyszenie kulturalne Konik Mazurski w Kętrzynie
- Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
- Muzeum w Mrągowie

Zdjęcia

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie