Dni Grunwaldu

Grunwald      5 Opinie

Opis

Celem tego zgromadzenia jest krzewienie historii, pokazanie kultury i tradycji oraz rzemiosła dawnego.
Od 1998 roku spotyka się na polach pod Grunwaldem ponad 3000 miłośników średniowiecza z całego świata.

Główną atrakcją jest inscenizacja bitwy z okazji rocznicy Bitwy pod Grunwaldem. Na pole wychodzi ponad 1400 rycerzy aby wziąć udział w największej plenerowej inscenizacji bitwy średniowiecznej na terenie naszego kraju. A wszystko to dzieje się na oczach 70 tyś widzów.

15 lipca 1410 roku po wielu zmaganiach Zakonu Krzyżackiego aby zdobyć Żmudź, doszło do największej w ówczesnej historii bitwy na polach Geunwaldzkich. Pod rozkazami króla Władysława Jagiełły stawili się Polacy, Litwini, Rusini, Czesi i Tatarzy. Wojska te liczyły około 50 chorągwi. Natomiast pod wodzą Urlicha von Jungingena, wielkiego mistrza krzyżackiego, zebrało się około 51 chorągwi rycerstwa zakonnego, pruskiego i sprzymierzonych wojsk z Europy Zachodniej. Po stronie krzyżackiej była również artyleria.

Jagiełło przed bitwą uczestniczył w dwóch mszach, czekając na zorganizowanie się wojsk po stronie polskiej. Zniecierpliwiony mistrz krzyżacki przysłał jako wezwanie do bitwy dwa nagie miecze. Król Polski nie przyjął ich i nadal czekał z atakiem. W tym czasie, przez kilka godzin, ciężko uzbrojone wojska krzyżackie stały w pełnym słońcu.

Koło południa wojska polskie ruszyły do ataku z pieśnią Bogurodzicą na ustach. Na początku bitwy ruszyła lekka jazda litewska na artylerię krzyżacką, której udało się oddać tylko dwie salwy na całą bitwę. Następnie mistrz krzyżacki puścił ciężką jazdę na prawe i lewe skrzydło. Wojska starły się i utworzyły dwa ośrodki walki. Wojska krzyżackie zaczęły wypierać wojska litewskie w stronę lasu. Nastąpiło załamanie się skrzydła litewskiego, które było pod wodzą wielkiego księcia litewskiego Witolda. To spowodowało odciągnięcie sporej ilości wojsk krzyżackich od pola bitwy. Po pogoni za litwinami wojska krzyżackie wróciły na plac boju.

Podczas tych walk upadła wielka chorągiew królewska, a wojska krzyżackie zaczęły śpiewać zwycięską pieśń „Chrystus Zmartwychwstał”. Jednak szybko chorągiew została podniesiona. Władysław Jagiełło wprowadził do walki oddziały rezerwowe co przeważyło szalę zwycięstwa na rzecz wojsk polsko-litewskich.

Podczas bitwy zginął wielki mistrz krzyżacki Urlich von Jungingen, a wojska krzyżackie poniosły ogromne straty. Po stronie polsko-litewskiej straty w ludziach były niewielkie. Bitwa ta trwała ponad sześć godzin i stała się najsłynniejszą bitwą w ówczesnej historii.

Obecnie co roku jest organizowana inscenizacja bitwy pod Grunwaldem.

Zdjęcia