Puszcza Piska

Pisz      0 Opinie

Opis

Obszar Puszczy Piskiej obejmuje mocno zalesiony rejon na pograniczu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich a Niziną Mazurską. Prócz zwartego kompleksu Puszczy Piskiej w jego skład wchodzi wiele jezior, w tym największe polskie jezioro - Śniardwy, a także obszary rolne i łąkowe. Wśród lasów dominują bory iglaste, dużo rzadsze są lasy liściaste, występujące głównie w pobliżu wód. Przez obszar przepływają dwie główne rzeki - Krutynia i Pisa, a także wiele mniejszych cieków. Obszar Puszczy Piskiej jest ostoją ptaków o randze europejskiej, natomiast w skład ostoi wchodzi jeszcze ostoja o randze krajowej - Czarny Róg. Występuje tu przynajmniej 37 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 12 gatunków ptaków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Lęgi odbywa tu ponad 25 populacji krajowej bielika i cietrzewia oraz co najmniej 1% populacji bociana czarnego, orlika krzykliwego, puchacza, włochatki i rybitwy rzecznej. Odnotowano tu także wysoką liczebność derkacza.

W rejon Puszczy Piskiej można dotrzeć własnym środkiem transportu, komunikacją autobusową, kolejową, a także drogą wodną, statkami rejsowymi przybijającymi do Rucianego. Informacje turystyczne znajdują się w Rucianem i Piszu.

Przez Puszczę przechodzi kilka znakowanych szlaków pieszych, ścieżki rowerowe, a także liczne szlaki wodne. Najbardziej malowniczy jest szlak wodny rzeki Krutyni.

Prócz walorów przyrodniczych, w ostoi lub jej sąsiedztwie warto zobaczyć zabytkowe budowle Pisza i znajdujące się tam Muzeum, leśniczówkę Pranie, w której znajduje się Muzeum K.I. Gałczyńskiego, klasztor i cerkiew starowierców i głazy narzutowe w Wojnowie, Park Dzikich Zwierząt i osadę kulturową w Kadzidłowie, zagrody pokazowe zwierząt przy stacji badawczej PAN w Popielnie.

Zdjęcia

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie