Jezioro Wymój

Wymój      0 Opinie

Opis

Jezioro o powierzchni 44,375 ha otoczone jest lasem i łąkami. Brzegi jeziora są przeważnie wysokie, miejscami strome (szczególnie zachodnie), natomiast krańce zbiornika południowy i północny - niskie i podmokłe. Zachodni i wschodni brzeg jest porośnięty borem sosnowym. Linia brzegowa zbiornika jest mało urozmaicona. Brzegi są w małym stopniu porośnięte roślinnością wynurzoną.

Jezioro Wymój jest akwenem rekreacyjnym (na wschodnim brzegu zlokalizowana jest sieć 31 domków letniskowych), a pod względem gospodarczym przedstawia typ linowo-szczupakowy[1].

Połozona nieopodal jeziora wieś Wymój założona została w 1353. Prawdopodobnie nazwa wsi pochodzi od imienia Prusa, mieszkańca (być może założyciela) wsi.

W Wymoju znajduje się stara szkoła (dawniej niemiecka), którą zbudowano 23 października 1930.

Z zapisków Edwarda Cyfusa wynika, że we wsi szczególnie dbano o kwestię wychowania młodzieży, zwłaszcza dziewcząt, które miały możliwość poznania zasad dobrego wychowania przyszłych gospodyń. Organizowano kursy gotowania, szydełkowania, haftu, sporządzania i podawania posiłków.

Bardzo ważne było dla mieszkańców wsi, Warmiaków, utrzymanie religijności, porządku, zaradności i prawości, które to zasady kultywowano z pokolenia na pokolenie.

We wsi kulturowe obiekty sakralne przeplatają się z typowym budownictwem warmińskim. Przy głównej drodze, wzdłuż której leży Wymój, znajdują się dwie kapliczki (jedna z nich dzwonniczką), których historia i powstanie związane są prawdopodobnie z pierwszymi pielgrzymkami, które miały miejsce tuż po objawieniach Najświętszej Marii Panny w Gietrzwałdzie. Trzecia kapliczka zlokalizowana jest na kolonii. Przy drodze zlokalizowane są także dwa krzyże.

Wymój jest typową warmińską osadą. Świadczą o tym obyczaje mieszkańców, jak też miejscowa zabudowa. Układ funkcjonalny jest zróżnicowany, w starszych zagrodach budynek mieszkalny znajduje się z przodu, blisko drogi, natomiast w głębi występują zabudowania gospodarcze, które razem z domem tworzą zamknięte podwórze.

W pobliżu wsi, otoczonej lasami, znajdują się obszary objęte ochroną, m.in. rezerwat orła bielika czy ostoja bobrów na rzece Pasłęce. Rzeka Pasłęka to także umowna granica między Warmią i Mazurami. Z przyrodniczego punktu widzenia interesujące są zadrzewienia znajdujące się we wsi oraz zadrzewienia śródpolne.

Fotka pochodzi z
http://karolina-waleria.blogspot.com/2010/07/jezioro-wymoj.html

Zdjęcia

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie