Frombork - fortyfikacje Wzgórza Katedralnego

Frombork      0 Opinie

Opis

Diecezja Warmińska była państwem w państwie krzyżackim. Z tego też powodu katedra fromborska była mocno ufortyfikowana, aby mogła się bronić zarówno przed krzyżakami, jak i Prusami. Potężne mury obronne o wysokości ok. 10 m istnieją do dziś. Zachowało się również 8 wież i baszt. Do warowni prowadzi most nad fosą i brama główna z dwiema potężnymi basztami. Do XIX wieku brama poprzedzona była jeszcze barbakanem, którego relikty widać przy moście.Na zachodnim murze, między wieżą Kopernika i wieżą Radziejowskiego można zaobserwować praktyczne ganki strażnicze.
Najwyższym obiektem na Wzgórzu Katedralnym jest wieża Radziejowskiego, Jest to gotycko-barokowa dzwonnica postawiona w XVII wieku na XIV wiecznej ośmiobocznej baszcie obronnej. Po zniszczeniach wojennych wieżę odbudowano w latach 1972 - 73. W przyziemiu mieści się planetarium. W wyższych partiach latem są wystawy sztuki współczesnej, a na dzwonnicy zawieszone jest wahadło Foucaulta - jedyny w Polsce przyrząd do obserwacji dobowego ruchu wirowego Ziemi. Na najwyższej kondygnacji (70 m n.p.m.) znajduje się taras widokowy, z którego rozpościera się widok na miasto i okolicę.

Najstarszym elementem fortyfikacji jest narożna baszta zwana wieżą Kopernika. Tam Mikołaj Kopernik mieszkał i prowadził swe obserwacje.

Na dziedzińcu katedralnym znajduje się również dawny pałac biskupów warmińskich. Jest to gotycko-barokowa budowla, która po pożarze w 1945 roku, w latach 1965 - 1970 została odbudowana. Dziś mieści się tu Muzeum Mikołaja Kopernika.
Najważniejszą budowlą Wzgórza Katedralnego jest potężna Bazylika o długości 97 m i szerokości 22 m w korpusie głównym oraz 12 m w prezbiterium.

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie