Most w Kruklankach

Grądy Kruklaneckie      0 Opinie

Opis

Pod mostem znajduje się drewnianą kładka, dzięki której można przejść na druga stronę rzeczki Sapiny. Idąc nasypem w kierunku Olecka trafimy do punktu widokowego, gdzie można obejrzeć widok na okoliczne lasy i jezioro Patelnia.

W okresie intensywnego rozwoju gospodarczego na przełomie XIX i XX wieku powstały tutaj dwie linie kolejowe. Kruklanki znalazły się na trasie łączącej dwa miasta Giżycko z Węgorzewem a Możdżany i Jurkowo Węgorzewskie na linii Kruklanki – Olecko. Stąd pozostałości dawnych budowli kolejowych: budynki dworcowe w Kruklankach i Jurkowo Węgorzewskie, nasypy, wąwozy, wiadukty i mosty, w tym zburzony most kolejowy nad rzeką Sapiną – kilkaset metrów na południe od Kruklanek.

Most kolejowy nad rzeką Sapiną zwany potocznie przez dzisiejszych mieszkańców zwalonym mostem powstał w 1908 roku i należał do największych budowli kolejowych na Mazurach. Stanowił on budowlę pięcioprzęsłową, żelbetową, pełnościenną.
 W sierpniu 1914 roku, podczas I wojny światowej saperzy niemieccy wysadzili jedno przęsło (wschodnie), alby nie oddać linii kolejowej wojskom rosyjskim.

Zniszczenia te zostały naprawione jeszcze podczas wojny, wówczas też wprowadzono dodatkowe podpory łuków skrajnych oraz usunięto z zachowanych filarów płyty kamienne. W czasie wojny Kruklanki zostały w znacznym stopniu zniszczone.

Ciekawie interpretowana jest historia wysadzenia mostu. Jedna z wersji mówi o tym ze most wysadzili jesienią 1945 roku okoliczni mieszkańcy. Chcieli w ten sposób uniemożliwić Rosjanom wywożenie do Sowietów zrabowanego na Mazurach majątku.

Kolejna teza mówi o tym że w akcji niszczenia poniemieckich schronów radzieccy saperzy wysadzili środkowy łuk mostu.a polscy saperzy rozminowujący te tereny w latach 1950 - 1995 wysadzili pozostłe fragmenty mostu które groziły zawaleniem.

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie