Ruiny zamku w Czersku

Czersk      0 Opinie

Opis

Pierwszy gród na wzgórzu zamkowym istniał tu już w XI wieku, zbudowany przez Bolesława Szczodrego lub Władysława Hermana. Gród posiadał umocnienia drewniano-ziemne o konstrukcji izbicowej.

W XIII wieku Czersk stał się stolicą Księstwa Mazowieckiego. To właśnie tu Konrad Mazowiecki w 1229 roku więził Henryka Brodatego, a w 1239 roku – Bolesława Wstydliwego. Obydwaj byli groźnymi konkurentami do panowania na ziemi krakowskiej.
Na przełomie XIV i XV wieku książę Mazowiecki Janusz I Starszy wzniósł murowany zamek obronny, z cegły na fundamentach z kamieni polnych. Twierdza miała kształt wieloboku z dwoma wieżami okrągłymi i kwadratową wieżą bramną. Wieże te połączone były murami o wysokości 8 metrów i grubości 2 m. Wieże prawdopodobnie miały wysokość murów. Wewnątrz murów znajdowały się 2 murowane budynki oraz kaplica zamkowa. Warownia otoczona była fosą, przez którą przerzucono most zwodzony.
Zamek prezentował się bardzo okazale i miał duże znaczenie militarne.

W 1413 roku, między innymi z powodu odsunięcia się koryta Wisły od Czerska, książę Janusz I Starszy przeniósł swą główną siedzibę do Warszawy i od tej pory Czersk tracił na znaczeniu. W Czersku mieszkali kolejni dziedzice mazowieckiej linii Piastów, którzy modernizowali zamek. W tym okresie prawdopodobnie podwyższono wszystkie wieże zamku.

W 1526 roku, po śmierci ostatniego Piasta z linii mazowieckiej, Mazowsze zostało włączone do korony i zamek w Czersku stał się własnością monarchy – Zygmunta Starego. Król nadał Czersk swej żonie królowej Bonie jako oprawę królowej. Po śmierci Zygmunta Starego Bona przeniosła się tu wraz ze swoim dworem. W tym czasie Czersk przeżywał ponowny rozkwit. Królowa-matka dbała o rozwój gospodarczy swych dóbr. Powstały wtedy browary, zakładano winnice, rozwinął się handel.-[PODZIEL]-W 1656 roku w czasie potopu szwedzkiego Czersk mocno ucierpiał. Wojska szwedzkie po klęsce doznanej pod Warką od Stefana Czarnieckiego, schroniły się w czerskim zamku. Wycofując się z Czerska, Szwedzi wysadzili mury zamkowe i doszczętnie zdewastowali zamek. Od tej pory popadał w coraz większą ruinę.

W latach 1762 – 1766 starosta czerski, marszałek wielki koronny Franciszek Bieliński, podjął próbę odbudowy zamku. Powstał wtedy murowany most arkadowy przez fosę.

Po dostaniu się pod zabór pruski, mury zamku zostały zburzone. Twierdza wówczas zupełnie straciła na znaczeniu.
W 1869 roku władze rosyjskie odebrały Czerskowi prawa miejskie.

Do dziś z jednego z największych miast polskiego średniowiecza pozostały jedynie ruiny zamku, niewielka wieś ze średniowiecznym układem rynku i otaczających go uliczek, a także brukowane ulice wychodzące na kilkanaście kilometrów w pole.
Z warowni zachowała się część murów zewnętrznych, XVIII wieczny ceglany most arkadowy oraz wszystkie trzy wieże – bramna, południowa zwana więzienną i zachodnia. Z wież roztacza się piękny widok na malowniczą dolinę Wisły.

W obrębie murów znajdują się fundamenty kościoła zamkowego pod wezwaniem św. Piotra (zagłębienie otoczone łańcuchami) oraz zrekonstruowane fundamenty tzw. Wielkiego Domu przy murze północnym.

Zamek udostępniony jest zwiedzającym. Na obszernym dziedzińcu od czasu do czasu organizowane są pokazy walk rycerskich oraz inne imprezy plenerowe.