Warszawa - Muzeum Farmacji

Warszawa      0 Opinie

Opis

Patronka Muzeum, Antonina Leśniewska była pierwszą Polką, która w 1900 roku zdobyła tytuł magistra farmacji. Założyła ona pierwszą na świecie żeńską aptekę, gdzie zatrudniała tylko kobiety. Apteka ta mieściła się w gmachu Polskiego Towarzystwa Dobroczynności w Petersburgu.

W 1934 roku Antonina Leśniewska uruchomiła własną aptekę w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej 72.

W budynku, gdzie przed II wojną światową Antonina Leśniewska miała swoją aptekę, w 1985 roku, z inicjatywy dr. Kazimierza Radeckiego - ówczesnego prezesa Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, powstało Muzeum Farmacji. Muzeum to należało do Przedsiąbiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM i przez CEFARM było utrzymywane.

Po 11 latach, w 1996 roku Muzeum zmieniło lokalizację i przeniesione zostało do budynku CEFARMU, mieszczącego się przy ul. Skierniewickiej 16/20. Zapewniono tam lepsze warunki ekspozycyjne, natomiast sama lokalizacja na Woli była mniej korzystna.

Po kilku latach intensywnych starań, w 2002 roku Muzeum Farmacji zostało przejęte przez Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, jako jeden z jego oddziałów.

W 2006 roku Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej otrzymało nową siedzibę na Starym Mieście, przy ul. Piwnej 31/33.

Podstawowymi eksponatami Muzeum są meble apteczne. W 2011 roku Muzeum wzbogaciło sie o komplet mebli aptecznych z przełomu XVIII i XIX wieku. Były one wyposażeniem niedziałającej już apteki, która od 1835 roku mieściła się w Warszawie, przy placu Trzech Krzyży.
Drugi komplet mebli pochodzi z apteki działającej w Wołominie w dwudziestoleciu międzywojennym. W skład tego kompletu wchodzi oryginalne wyposażenie izby ekspedycyjnej i laboratorium aptecznego.

Jeszcze do niedawna, aptekarze nie ograniczali się tylko do sprzedaży gotowych leków, wyprodukowanych przez fabryki farmaceutyczne, lecz w każdej aptece farmaceuci produkowali również na miejscu wiele medykamentów. Apteki musiały więc być wyposażone w odpowiedni do tego sprzęt.
W ekspozycji Muzeum znajdują się różne naczynia apteczne, jak puszki, słoje, wazoniki, flakony, czy butle - niektóre przepięknej roboty. Poza tym są tu zabytkowe wagi apteczne, moździeże, prasy, pigulnice, czy perkolatory służące do otrzymywania płynnych leków, a także parownice i destylatory.

Najstarszym eksponatem jest kolekcja naczyń aptecznych z 1602 roku, znalezionych podczas badań archeologicznych przy Zamku Królewskim w Warszawie.

Muzeum eksponuje również dawne opakowania leków - zadziwia fakt, że firma Bayer nie zmieniła swego logo przez te wszystkie lata.

Poza eksponatami przybliżającymi farmację krajową, Muzeum posiada zbiór eksponatów związanych z dawną farmacją japońską, a zwłaszcza z działalnością japońskich wędrownych aptekarzy.

W zbiorach Muzeum znajdują się również sprzęty związane z historią różnych dziedzin medycyny. Są to przyrządy używane w laryngologii, chirurgii, ginekologii, stomatologii, okulistyce, a także przyrządy weterynaryjne.

Muzeum Farmacji posiada bogatą bibliotekę wydawnictw zwartych i periodyków, a także kilka starodruków. Są tu również dawne podręczniki oraz zbiór farmakopei - urzędowych spisów leków, dopuszczonych w danym kraju. Są tu farmakopee polskie, rosyjskie, niemieckie, francuskie, angielskie i amerykańskie.

Poza ekspozycjami stałymi, Muzeum organizuje również wystawy czasowe, dotyczące dawnej farmacji krajowej i egzotycznej (japońskiej, mongolskiej), a także farmacji starożytnej, ziołolecznictwa, pierwszej pomocy, itp.

W ramach edukacji prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Dla małych dzieci zajęcia organizowane są w formie zabawy, dla młodzieży - zajęcia warsztatowe, prezentacje i wykłady.

Warto odwiedzić Muzeum Farmacji i zobaczyć, że niegdyś apteki były miejscem bliskim człowiekowi, czymś między kuchnią, a laboratorium chemicznym.

Muzeum Farmacji czynne jest od wtorku do niedzieli:
we wtorek w godz. 9.00 - 19.00,
od środy do piątku w godz. 9.00 - 18.00,
w soboty i niedziele w godz.10.00 - 20.00.