Węgrów - kościół pofranciszkański

Węgrów      0 Opinie

Opis

Właściciel Węgrowa - Jan Bonawentura Dobrogost Krasiński w 1676 roku ufundował w Węgrowie klasztor Franciszkanów - Reformatów. Budowę rozpoczęto od drewnianej kaplicy i murowanych budynków klasztornych. Kiedy stały już zabudowania klasztorne, rozpoczęto budowę kościoła.

Kamień węgielny pod budowę świątyni położono w 1693 roku i przystąpiono do budowy barokowego kościoła według projektu Tylmana z Gameren. Kościół jest budowlą jednonawową z czterema kaplicami i transeptem. Z lewej strony znajduje się wejście do klasztoru, z prawej do kaplicy grobowej fundatora.
Perełką architektury jest podwieszana arkada, na której wspiera się chór muzyczny.

Ołtarz główny przedstawia Trójcę Świętą, a uwagę przyciąga wielki krucyfiks autorstwa Andreasa Schlütera z Gdańska, słynnego rzeźbiarza barokowego.
Niezaprzeczalną ozdobą kościoła są freski Michelangello Palloniego na kopułach kaplic bocznych i w kopule transeptu.
W prawym skrzydle transeptu znajduje się przepiękny obiekt plastyki nagrobnej. Jest to naddrzwiowe epitafium Jana Bonawentury Dobrogosta Krasińskiego, powstały ok. 1701 - 1703 roku. Nad portalem umieszczono popiersie Krasińskiego, a obok medalionu trzy figury alegoryczne - boga czasu Chronosa i dwie figury kobiece - personifikacje sław.
Naprzeciw ambony umieszczono rokokowe epitafium żony Jana Krasińskiego - Marii z Czarkowskich, za którym mieści się puszka na jej serce.
Do kościoła przylegają zabudowania klasztorne i gospodarcze. Klasztor Franciszkanów - Reformatów istniał tu do 1864 roku, kiedy to władze carskie zlikwidowały klasztor węgrowski w odwecie za pomoc rannym powstańcom.

Po wypędzeniu zakonników świątynia przeszła w ręce duchowieństwa diecezjalnego, a zachodnią część zabudowań klasztornych przebudowano na cerkiew, która istniała tu do 1817 roku.
W kolejnych latach mieściła się tu sala widowiskowa, szkoła, Sąd Rejonowy i inne instytucje. Po wojnie północne skrzydło klasztoru było użytkowane przez Samopomoc Chłopską.
Wschodnie i południowe skrzydło klasztoru było zawsze w administracji kościelnej. Mieszkali tu księża wikariusze, a nawet proboszcz - kiedy Urząd Bezpieczeństwa zajął plebanię.
W 1970 roku w zabudowaniach klasztornych zorganizowano sale katechetyczne. W ostatnich latach kościół odzyskał cały obiekt i sukcesywnie przywraca mu dawną świetność.
Kościół można zwiedzać po telefonicznym uzgodnieniu - tel. 791 176 604 (p. Marek).

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie