Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy

Ciężkowice      0 Opinie

Opis

Park krajobrazowy leży na terenie gmin: Ciężkowice, Zakliczyn, Rzepiennik Strzyżewski, Gromnik, Korzenna, Gródek nad Dunajcem oraz Czchów. Obejmuje ciągi wzgórz między Dunajcem a Białą oraz zachodni fragment Pogórza Ciężkowickiego, leżący na prawym brzegu Białej.
Z powodu interesującej budowy geologicznej, na terenie parku występuje urozmaicona rzeźba terenu, z nagromadzonymi ciekawymi formami skalnymi o oryginalnych kształtach. Atrakcyjności parkowi dodają przełomowe doliny rzeczne, występowanie źródeł wód mineralnych, bogactwo flory i fauny, niewielki stopień degradacji środowiska naturalnego oraz wiele zabytków kultury materialnej.

Wzgórza porasta żyzna buczyna karpacka, niżej na zboczach i u podnóży wzniesień - lasy jodłowe. W drzewostanach dominuje buk zwyczajny, jodła pospolita, sosna zwyczajna oraz dąb szypułkowy. Na terenie parku krajobrazowego stwierdzono występowanie 40 gatunków roślin chronionych, do których można zaliczyć pospolicie rosnący: podrzeń żebrowiec, piuropusznik strusi, skrzyp olbrzymi, storczyk szerokolistny, wawrzynek wilczełyko, parzydło leśne, widłak goździsty, widłak jałowcowaty oraz rzadziej występujący: wroniec widlasty, kłokoczka południowa czy kruszczyk błotny. Z czerwonej listy zagrożonych wyginięciem roślin występuje tu: buławnik wielkokwiatowy, buławnik mieczolistny oraz storczyk plamisty. Nie można również pominąć rosnących tu rzadkich i chronionych gatunków grzybów, jak szyszkowiec łuskowaty, soplówka jodłowa, maczużnik nasięźrzałowy, maczużnik główkowaty, a nawet gatunki nowe dla terenów Polski.

Na terenie parku są doskonałe warunki do bytowania i rozwoju różnorodnej fauny. Na uwagę zasługują owady, a wśród nich chrząszcze: pachnica dębowa, biegacz fioletowy, biegacz zielonozłoty; motyle: paź żeglarz, paź królowej, mieniak tęczowiec oraz bardzo rzadki motyl nocny - zmierzchnica trupia główka.

Można tu spotkać płazy: żabę trawną, kumaka górskiego, ropuchę szarą, salamandrę plamistą oraz rzadziej: rzekotkę drzewną, traszkę zwyczajną czy traszkę grzebieniastą. Doskonałe warunki do bytowania mają również gady, a wśród nich: żmija zygzakowata, zaskroniec zwyczajny, jaszczurka żyworodna oraz padalec zwyczajny.
W lasach parku krajobrazowego gniazduje ok. 100 gatunków ptaków, z czego najciekawsze to: krogulec, dzięcioł czarny, bocian czarny oraz kruk.

Rzadkie, chronione ssaki w obrębie parku, to: popielica, orzesznica i podkowiec mały - jeden z najrzadszych nietoperzy w Polsce.

Niewątpliwą atrakcją Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, przyciągającą tu szerokie rzesze turystów, jest krajobrazowy rezerwat przyrody Skamieniałe miasto. Rezerwat rozciąga się od doliny Białej po szczyt wzgórza Skała (367 m n.p.m.). Rezerwat w całości położony jest na gruntach prywatnych. Ochronie podlega teren z licznymi, malowniczymi zgrupowaniami skałek pokaźnych rozmiarów, zbudowanych z piaskowca ciężkowickiego. Chroniona jest również roślinność porastająca skały i otoczenie. Nazwa rezerwatu została zaczerpnięta z legendy, według której istniał tu niegdyś warowny gród, który z powodu niegodziwego postępku jego władcy, skamieniał wraz z mieszkańcami i zwierzętami. Formy skalne występujące na terenie rezerwatu posiadają nazwy pochodzące najczęściej od ich kształtu. Te ogromne skały to: Czarownica, Ratusz, Grunwald, Warownia, Borsuk, Piramidy, Pustelnia, Baszta, Cyganka oraz Skała z krzyżem.

Na terenie parku znajduje się drugi rezerwat Styr. Jest to leśno-krajobrazowy rezerwat przyrody, położony we wsi Bieśnik, w rejonie przełomu Paleśnianki przez pasmo Mogiła - Styr. Celem ochrony jest zachowanie lasów porastających Górę Styr i zbocza przełomowej doliny Paleśnianki, fragment obszaru zalegania wód mineralnych z kilkoma źródłami oraz nieczynny kamieniołom Bodzanty z okresu I wojny światowej, jako interesujący obiekt geologiczny i historyczny.

Poza terenem parku krajobrazowego, w jego pobliżu jest jeszcze jeden rezerwat Diable Skały. Jest to rezerwat skalny, położony w okolicy Bukowca, w gminie Korzenna. Celem ochrony jest zachowanie grup skalnych piaskowca ciężkowickiego i jaskini szczelinowej. Rezerwatem objęty jest zespół kilku większych skałek, położony w szczytowej części pasma wzgórz, wokół szczytu Bukowiec (503 m n.p.m.). Rezerwat stanowią w większości formy ścianowo-płytowe w postaci skalnych baszt, murów i grzybów. Wysokość skał dochodzi do 15 metrów. Przez rezerwat poprowadzono ścieżkę przyrodniczą, na którą składa się 9 stanowisk - przy każdej formie skalnej. Są to: Skała Diabeł, Bloki Skalne, Dwie Skały, Skała Urwisko, Skała Samotna, Skała Głaz, Jaskinia Diabla Dziura, Skała Grzyb i Skała Kapa.
Jaskinia Diabla Dziura jest dużą jaskinią osuwiskową (szczelinową) o długości 365 m i głębokości 42,5 m. Jest to najgłębsza jaskinia polskich Karpat fliszowych. W mroźne dni z wnętrza jaskini wydobywają się kłęby pary. Dzieje się tak z powodu wnikania i gromadzenia w okresie letnim ciepłego powietrza we wnętrzu Diablej Dziury. W jaskini zimowisko znalazła kolonia rzadkich nietoperzy - podkowców małych.

Na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, poza rezerwatami znajduje się kilka pomników przyrody:
1. Skała Wieprzek - jest to wychodnia skała o długości ok. 50 m i wysokości 6 - 9 m, rozdzielona szczelinami na trzy części. Szczyt skałki porasta sosna, borówka i paprocie. Skałka leży w lasach na terenie wsi Siekierczyna.
2. Jar Wodospad, potocznie zwany Wąwozem Czarownic jest głęboką rozpadliną skalną, długą na ok. 70 m i szeroką na 4 m. Po bokach ograniczają go kilkunastometrowe ściany skalne, często w postaci nadwieszonych ambon. Wąwóz zakończony jest przewieszoną ścianą o wysokości 14 m, z której spływa potok, tworząc wodospad. W okresie wczesnej wiosny wodospad zamarza, tworząc dużych rozmiarów rzeźbę lodową.
3. Skała Diable Boisko leży we wsi Pławna. Jest to fantazyjna skała, tworząca most skalny nad drogą leśną.
4. Kamieniołom w Ostruszy - jest to nieczynny kamieniołom po eksploatacji piaskowca. Długość wyrobiska wynosi ok. 100 m, wysokość 20 m.
5.Źródła wód mineralnych siarczkowych w paśmie wzgórz od Policht do Filipowic oraz wód chlorkowych w Słonej i Bieźniku.
6. Lipa szerokolistna o obwodzie ok. 6 m we wsi Falkowa, przy drodze do Bukowca.

W obrębie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego znajduje się wiele zabytków kultury materialnej. Najważniejsze z nich to:
1. dworek Ignacego Paderewskiego w Kęśnej Dolnej,
2. Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach,
3. zabytkowy układ urbanistyczny z rynkiem, ratuszem i kościołem w Ciężkowicach,
4. zabytkowe kościoły w Brzozowej, Gromniku, Paleśnicy, Zborowicach i Jastrzębi,
5. pozostałości XVII-wiecznych robót górniczych w Słonej, Paleśnicy, Ostruszy i Rudzie Kameralnej,
6. liczne miejsca pamięci narodowej z okresu I i II wojny światowej (Brzozowa, Polichty, Wola Stróska, Jamna).

Tak urozmaicony teren można zwiedzać pieszo, ale również rowerem. Jedynie wejście do jaskiń wymaga odwagi i umiejętności.

Zdjęcia

logo parku
Skamieniałe Miasto
Skamieniałe Miasto