Legenda o „szwedzkim stole”

Zamość      0 Opinie

Opis

Twierdzę Zamość król szwedzki oblegał przez dłuższy czas, zapasy żywności się powoli kończyły, a wojska szwedzkie zaczęły tracić zapał do walki. I wtedy to król Karol X Gustaw, nie mogąc zdobyć twierdzy orężem, postanowił użyć podstępu.

Król szwedzki chciał przekupić Sobiepana Zamoyskiego honorami w podbitej Polsce w zamian za poddanie Zamościa. Szczegóły chciał omówić z Zamoyskim przy wspólnym śniadaniu i tym sposobem dostać się do zamku i wprowadzić do niego wojska szwedzkie. Zamoyski nie chciał odmówić królowi gościny, ale przyjąć wroga w mieście nie mógł.

Znalazł sposób, który pozornie nie uchybił majestatowi królewskiemu. Kazał wystawić stoły poza mury miasta, nakryć obrusami oraz przynieść półmiski z wykwintnym jedzeniem. Podał również wino, ale nie kazał wystawić krzeseł. Król szwedzki musiał trzymać talerz w dłoni tak aby gospodarze mieli pwność, że władca szwedzki niczego nie ukrywa.

Od tego czasu poczęstunek na stojąco rozpowszechnił się i nazywano go stołem szwedzkim.

Zdjęcia

0 / 10

Upload Photos

Porady i opinie