Włodawa – cerkiew p.w. Narodzenia NMP

Włodawa      0 Opinie

Opis

Początki parafii prawosławnej we Włodawie sięgają początku XVI wieku. Pierwsza wzmianka o cerkwi pochodzi z 1564 roku. W 1790 roku wybudowano drewnianą cerkiew unicką.

Z powodu wojen na tle religijnym I presji antyprawosławnej, drewniane cerkwie w parafii włodawskiej często bywały podpalane.
W XVII wieku Włodawa stała się centrum ruchu kalwińskiego oraz ośrodkiem misyjnym oo. Paulinów.

Od 1821 roku grekokatolicy wynajmowali od oo. Paulinów kaplicę w klasztorze, a od 1827 roku, kiedy Paulini wymówili wynajem, nabożeństwa odprawiane były w miejscowym kościele rzymskokatolickim.

W 1834 roku parafianie obrządku wschodniego otrzymali zgodę na pobudowanie kaplicy na cmentarzu cerkiewnym. W 1840 roku położono kamień węgielny pod murowaną cerkiew z jedną kopułą. Świątynia została wyświęcona w 1843 roku jako grekokatolicka cerkiew Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy. Początkowo służyła jako kaplica cmentarna, która po przebudowie w latach 1873 – 1882 stała się prawosławną cerkwią parafialną w roku 1875.
Obecna świątynia włodawska powstała w 1893 roku. Umieszczono tu ikonostas, który był w starej cerkwi. Przeniesiono również złoto-srebrną ikonę Matki Bożej, która słynęła łaskami.
Pod koniec XIX wieku przy cerkwi były dwie dzwonnice, każda z pięcioma dzwonami.

Świątynia, która podczas pierwszej i drugiej wojny światowej niewiele ucierpiała, w latach 1945 – 1956 została zamknięta.
Cerkiew włodawska zbudowana jest w stylu bizantyjsko-klasycystycznym. Została wzniesiona na planie krzyża greckiego z trzema absydami od wschodu. Od strony zachodniej zbudowano wieżę.
Wewnątrz świątyni znajduje się klasycystyczna polichromia ufundowana prawdopodobnie przez włodawskiego strażnika ziemskiego Haponiuka. W cerkwi jest również ikonostas z 1843 roku, przeniesiony z poprzedniej cerkwi, który przedstawia cykl obrazów z życia Maryi i Chrystusa.

Obecnie prawosławna świątynia we Włodawie pełni rolę parafialnej cerkwi Polskiego Kościoła Autokefalicznego Prawosławnego dla miejscowych wiernych.

Obok cerkwi znajduje się klasycystyczna plebania z połowy XIX wieku.